ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Szczegóły informacji

Remont drogi wewnętrznej - ulicy Jaskółczej w Lubsku oraz drogi wewnętrznej w Chociczu, Gmina Lubsko

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Lubska

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 203500-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-07-01 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-07-01 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, parter – Punkt Obsługi Interesantów

Ogłoszono dnia: 2014-06-16 przez Manuela Piątkowska

Załączniki