ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubsko

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 336278 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2016-01-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-01-05 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Lubsku

Ogłoszono dnia: 2015-12-09 przez Iwona Poszwa

Załączniki