ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:07:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
  • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 289.5 KiB)
  • Załącznik nr 12 - JEDZ wraz z instrucją (ZIP, 1.3 MiB)
  • Załącznik nr 13 - Klucz publiczny (ASC, 700 B)
  • Załączniki do SIWZ_7-11 oraz do umowy (ZIP, 4.2 MiB)