ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 362 KiB)
  • Załącznik nr 1a do oferty - do edycji (DOC, 160 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 504.5 KiB)
  • Ogłoszenie (DOCX, 27.7 KiB)
  • Załączniki do SIWZ do edycji (DOC, 224.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki