ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część I-II - zmiana 31.12.2015 (PDF, 630.4 KiB)
 • SIWZ_Część III (RAR, 51 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 230.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia (PDF, 28.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 79.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyiku postępowania (PDF, 675.2 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 176.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 666.1 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 172.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (RAR, 925.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (RAR, 393 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ (JPG, 9.7 MiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SIWZ (JPG, 23.7 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SIWZ (JPG, 181 KiB)
 • Odpowiedż na pytania Wykonawców - 20.11.2015 (PDF, 114 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 598.7 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 630.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.7 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 187 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna (RAR, 47.3 MiB)
 • SIWZ_Część III_Spectfikacja techniczna-branża drogowa (RAR, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 61.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.4 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2015-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 629.7 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna (RAR, 47.3 MiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 186.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • SIWZ_Część III_ Specyfikacja techniczna - branża drogowa (RAR, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 35.4 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2015-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa, instalacja i integracja pracowni terminalowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz sprzętu komputerowego dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 499.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.5 KiB)
 • Część III OPZ do SIWZ (RAR, 537.8 KiB)
 • Formularze do Oferty 1a,b,c,d,e,f (RAR, 89 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 206 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 432.8 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2015-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - potwierdzenie przekazania do Dziennika Urzędowego UE (PDF, 146.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 104.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 06.08.2015 (DOC, 667 KiB)
 • Część IV SIWZ - załączniki (RAR, 49.4 MiB)
 • Część IV SIWZ - Sprawozdania RB (RAR, 42.9 MiB)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała 386.2015 RIO-opinia w spr kredytu 5000000 (PDF, 4.6 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 38.6 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2015-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej Mierków – Gareja, obręb Mierków, gm. Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa odcinka drogi do Garei (PDF, 73.2 KiB)
 • SIWZ - przebudowa odcinka drogi do Garei (PDF, 570.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ - przebudowa odcinka drogi do Garei (RAR, 1.2 MiB)
 • wzory formularzy (DOC, 185 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 415 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2015-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w Lubsku wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I - II (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ _Część III_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 531.9 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.9 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Przedszkole Nr 1 (RAR, 4 MiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Przedszkole Nr 2 (RAR, 9.6 MiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna - Adaptacja Żłobka w Przedszkolu Nr 2 (RAR, 987.6 KiB)
 • SIWZ_Część III_Przedmiary robót (RAR, 22.4 MiB)
 • Część III - Wyjaśnienia dotyczące pozycji kosztorysów (PDF, 29.2 KiB)
 • Zdjęcia Przedszkole Nr 1 (RAR, 20.4 MiB)
 • Zdjęcia Przedszkole Nr 2 (RAR, 17.9 MiB)
 • Przedmiary robót - do edycji w Excel (XLS, 281.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 354 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2015-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 380 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 32.9 KiB)
 • Informacja o powtórzonej czynności w postępowaniu (PDF, 27.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.9 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2015-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 11 do PFU_cześć informacyjna (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 2 do PFU_cześć informacyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -Część I-II - zmiana 13.03.2015 (PDF, 752.5 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_część opisowa - zmiana 18.03.2015 (PDF, 360.9 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_Warunki wykonania - zmiana 18.03.2015 (PDF, 946.6 KiB)
 • SIWZ _Część III_PFU_część informacyjna (PDF, 214.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 13.03.2015 (PDF, 106.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 18.03.2015 (PDF, 141.3 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 305 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 19.03.2015 (PDF, 95.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 525.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji