ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2016-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 515.2 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOC, 243.5 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.8 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2016-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI BIAŁKÓW, GMINA LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 12.07.2016 (PDF, 652.1 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 42.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 33.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -15.07.2016 (PDF, 329.7 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 68.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.6 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2016-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI MAŁOWICE i MAŁOWICE - MOKRA, GMINA LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 636.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.4 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 9 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2016-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 21.06.2016 i 22.06.2016 (7Z, 444.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 73 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców (PDF, 180.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -22.06.2016 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 32.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -23.06.2016 - zmiana odpowiedzi na pyt. 16 (PDF, 67.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 28.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2016-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 546 693 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Potwierdzenie przekazania ogłoszenia do Dziennka Urzędowego Unii Europejskiej (PDF, 138.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część I-III (PDF, 382.1 KiB)
 • SIWZ - Część IV - Załączniki (7Z, 82.8 MiB)
 • SIWZ - Część IV - Załącznik - opinia RIO o budżecie za 2015 r. (PDF, 265.7 KiB)
 • SIWZ_część IV - załącznik -zaświadczenie z ZUS (PDF, 389.5 KiB)
 • SIWZ_część IV - załącznik -zaświadczenie z Urządu Skarbowego (PDF, 1008.7 KiB)
 • Załączniki do IDW - do edycji (DOCX, 30.7 KiB)
 • SIWZ - Cześć IV - Załącznik - opinia RIO w sprawie spłaty kredytu (PDF, 628.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 366 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.5 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2015-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część I-II - zmiana 31.12.2015 (PDF, 630.4 KiB)
 • SIWZ_Część III (RAR, 51 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 230.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia (PDF, 28.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 79.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyiku postępowania (PDF, 675.2 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2015-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 176.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 666.1 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 172.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (RAR, 925.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (RAR, 393 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ (JPG, 9.7 MiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SIWZ (JPG, 23.7 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SIWZ (JPG, 181 KiB)
 • Odpowiedż na pytania Wykonawców - 20.11.2015 (PDF, 114 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 598.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2015-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 630.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.7 KiB)
 • Załączniki SIWZ - do edycji (DOC, 187 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna (RAR, 47.3 MiB)
 • SIWZ_Część III_Spectfikacja techniczna-branża drogowa (RAR, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 61.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.4 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2015-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 629.7 KiB)
 • SIWZ_Część III_Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna (RAR, 47.3 MiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 186.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.9 KiB)
 • SIWZ_Część III_ Specyfikacja techniczna - branża drogowa (RAR, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 35.4 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2015-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa, instalacja i integracja pracowni terminalowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz sprzętu komputerowego dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 499.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.5 KiB)
 • Część III OPZ do SIWZ (RAR, 537.8 KiB)
 • Formularze do Oferty 1a,b,c,d,e,f (RAR, 89 KiB)
 • SIWZ - załączniki do edycji (DOC, 206 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 432.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji