ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Szczegóły informacji

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lubsko

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2019/S 218-535392

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-13 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-13 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-11-12 przez

Załączniki

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami - zmiana 02.12.2019 (PDF, 1.5 MiB) Data publikacji: 2019-12-02 | Data wytworzenia informacji: 2019-11-11 | Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38  ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w:  IDW w pkt.10, 20, 23, 24, 58, 82.1, zmiana w załączniku nr 1 – formularzu oferty  treści załącznika nr 1a (Cześć I IDW – SIWZ) oraz zmiany w Części II wzoru umowy w § 1 , 2, 8, 9, 10, 11.
« powrót do poprzedniej strony