ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 10.07.2017 (PDF, 547.2 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 111 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji - zmiana 10.07.2017 (DOC, 240 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa w Górzynie (XLSX, 43.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku (XLSX, 43.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku (XLSX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku (XLSX, 43.9 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 27.3 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA ULIC GDAŃSKIEJ W LUBSKU – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 655.6 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana w dniu 06.07.2017 - przedmiaru robót (ZIP, 21.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 106.4 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia w zip - zmiana w dniu 06.07.2017 r. przedmiaru robót (ZIP, 21.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.1 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CHODNIKA ULICY WALKI MŁODYCH W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 134.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 27.06.2017 (PDF, 537.7 KiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (ZIP, 2.5 MiB)
 • SIWZ_Część III - Załączniki do OPZ_Decyzja na wycinkę drzew (ZIP, 2.5 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 31.7 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 103.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 26.5 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 391 733 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 114.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 394.7 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOCX, 64.7 KiB)
 • zał nr 2 do edycji -JEDZ (DOC, 184.5 KiB)
 • Załączniki do Części IV SIWZ (7Z, 87.8 MiB)
 • Załączniki do Części IV SIWZ w zip (ZIP, 102.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ Część IV dot. sprawozdania za 2016 r. w 7Z (7Z, 987.4 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 41.2 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC PRZEMYSŁOWEJ I SYBIRAKÓW W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 17.05.2017 (PDF, 690.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji (DOCX, 84.4 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 40 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 378.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.7 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 31.3 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku, Lutolu, Osieku, Starej Wodzie i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -zmiana 27.04.2017 (PDF, 396 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOC, 260 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 34.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 109.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 446.2 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOC, 343.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.8 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pt. „Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin Lubsko-Jasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - część I-III - zmiana 14.02.2017 (PDF, 357.3 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOC, 242.5 KiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (7Z, 21.3 MiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (ZIP, 21.3 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (PDF, 65.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.6 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 65 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 100.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - część I-II (PDF, 410.5 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 111.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu (DOC, 142.5 KiB)
 • załączniki do edycji (DOC, 170 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -27.01.2017 (PDF, 64 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.4 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 400.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 38.1 KiB)
 • SIWZ - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (PDF, 245.9 KiB)
 • załączniki do edycji (DOC, 174.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 36.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji