ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń zabawowych w Lubsku, Lutolu, Osieku, Starej Wodzie i Chełmie Żarskim, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 97.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -zmiana 27.04.2017 (PDF, 396 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOC, 260 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 34.1 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 109.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 446.2 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOC, 343.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.8 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pt. „Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin Lubsko-Jasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - część I-III - zmiana 14.02.2017 (PDF, 357.3 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOC, 242.5 KiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (7Z, 21.3 MiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (ZIP, 21.3 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (PDF, 65.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.6 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 65 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 100.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - część I-II (PDF, 410.5 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 111.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu (DOC, 142.5 KiB)
 • załączniki do edycji (DOC, 170 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -27.01.2017 (PDF, 64 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.4 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 400.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 38.1 KiB)
 • SIWZ - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (PDF, 245.9 KiB)
 • załączniki do edycji (DOC, 174.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 36.1 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2016-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 22.11.2016 r. (PDF, 495.1 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji -dowozy szkolne na 2017 (DOC, 287 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 31.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 28.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2016-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI KAŁEK, GMINA LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 524.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.1 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 2.3 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOC, 223.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2016-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 02.11.2016 i 09.11.2016 i 15.11.2016 i 22.11.2016 (PDF, 599.2 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOC, 207 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Uchwały Rady Miejskiej w zwiazku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (7Z, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz nieruchomości dla zwiększonej częstotliwości (7Z, 22.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Plan miasta Lubska (JPG, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Plan Gminy Lubsko. (JPG, 9.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Wykaz nieruchomości z podziałem na zadeklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych (PDF, 209.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - mapka poglądowa miasta Lubska z usytuowanie poszczególnych budynków (JPG, 23.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Mapka usytuowania pojemników na największym osiedlu mieszkaniowym w Lubsku (JPG, 181 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.4 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia - przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (PDF, 72 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 68.2 KiB)
 • Załącznik nr 14 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień wraz z instrukcją (7Z, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców -22.11.2016 (PDF, 95.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 26.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2016-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI KAŁEK, GMINA LUBSKO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia _Kałek (7Z, 2.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji