ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2017-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu , obejmujący częściową wymianę ciągu pieszego na ul. Śródmiejskiej (dawniej ul. Popławskiego) w Lubsku – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 124.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 517.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 145.3 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu w BZP (PDF, 55.6 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2017-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 498.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni (ZIP, 23.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 100.5 KiB)
 • Przedmiar robót - swietlica Tymienice (PDF, 241.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 68.1 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - świetlica kontenerowa w Tymienicach (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 29.2 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania w BZP (PDF, 53.5 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2017-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Część IV - Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej (ZIP, 105.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 16.08.2017 i 21.08.2017 i 23.08.2017 (PDF, 363.3 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji (DOC, 213 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców -22.08.2017 (PDF, 40.5 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - zmian terminu składania i otwarcia ofert na 30.08.2017 (PDF, 31.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 40.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 714.4 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUTOL - JANOWICE – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 504.6 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 103.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 28.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2017-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 13.07.2017 i 14.07.2017 i 17.07.2017 (PDF, 508.9 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Formularz cenowy -zmiana 13.07.2017 (DOCX, 32.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 93.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców -17.07.2017 (PDF, 101.8 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia do edycji (DOC, 526.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców -17.07.2017 - kolejne pytania o odpowiedzi (PDF, 52.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 53.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 10.07.2017 (PDF, 547.2 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 111 KiB)
 • Zalączniki SIWZ - do edycji - zmiana 10.07.2017 (DOC, 240 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa w Górzynie (XLSX, 43.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku (XLSX, 43.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku (XLSX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1a do oferty - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku (XLSX, 43.9 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 27.3 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA ULIC GDAŃSKIEJ W LUBSKU – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 655.6 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana w dniu 06.07.2017 - przedmiaru robót (ZIP, 21.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 106.4 KiB)
 • SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia w zip - zmiana w dniu 06.07.2017 r. przedmiaru robót (ZIP, 21.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.1 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CHODNIKA ULICY WALKI MŁODYCH W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 134.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 27.06.2017 (PDF, 537.7 KiB)
 • SIWZ_Załączniki do Części III (ZIP, 2.5 MiB)
 • SIWZ_Część III - Załączniki do OPZ_Decyzja na wycinkę drzew (ZIP, 2.5 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 31.7 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 103.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 26.5 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2017-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 391 733 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 114.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 394.7 KiB)
 • Załączniki do IDW_SIWZ - do edycji (DOCX, 64.7 KiB)
 • zał nr 2 do edycji -JEDZ (DOC, 184.5 KiB)
 • Załączniki do Części IV SIWZ (7Z, 87.8 MiB)
 • Załączniki do Części IV SIWZ w zip (ZIP, 102.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ Część IV dot. sprawozdania za 2016 r. w 7Z (7Z, 987.4 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 41.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2017-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC PRZEMYSŁOWEJ I SYBIRAKÓW W LUBSKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 17.05.2017 (PDF, 690.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji (DOCX, 84.4 KiB)
 • Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 40 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 378.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.7 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 31.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji