ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 452.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 96 KiB)
 • Cześć III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 6.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 63.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 29.9 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 562.4 KiB)
 • Część III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 164.2 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 278.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Część I (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cżęść II i Część III (PDF, 42 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -zmiana 19.03.2018 (PDF, 497.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 96.1 KiB)
 • Część III_SIWZ _Opis przedmiotu zamówienia-zmiana 09.03.2018 (7Z, 6.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 42.7 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 07.03.2018 (PDF, 439 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 244.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_Jednolity europejski dokument zamówień (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ_Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia - zmiana 29.03.2018 (DOCX, 106.9 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 146 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 29.03.2018 r. (PDF, 451.2 KiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 29.03.2018 r. (PDF, 232.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 29.03.2018 (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.5 KiB)
 • Oglłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
 • Ogloszenie o wyniuku postepowania - uniewaznienie (PDF, 91 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Cześć III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -Chocicz (7Z, 8.3 MiB)
 • Część III SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia_ Dłużek (7Z, 18.2 MiB)
 • Część III SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia_Tuchola Żarska (7Z, 17.9 MiB)
 • Część I-II_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 398.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 252 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania -dla Cześci I (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania dla Cześci II (PDF, 43.4 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-31 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko w 2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmian 24.01.2018 (PDF, 547.8 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOCX, 103.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.5 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.5 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko na 2018 rok
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 549.8 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOCX, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGA RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY LUBSKO W WYSOKOŚCI 32 017 164,25 ZŁOTYCH POPRZEZ UDZIELENIE FINANSOWANIA (SUBROGACJĘ) NA PODST. ART. 518 § 1 PKT 3 Kc.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 120.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmian 08.01.2018 (PDF, 439.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ_IDW (DOC, 185.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOC, 70.5 KiB)
 • Zalącznik nr 1 a - kalkulacja do formularza oferty (XLS, 159 KiB)
 • Część IV_SIWZ_załączniki za 2014-2016 (7Z, 38.7 MiB)
 • część IV_SIWZ załączniki za 2017 (7Z, 23.6 MiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 68.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 5.6 MiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 48.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam (PDF, 498.8 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOCX, 105.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 62.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 34.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 15.12.2017 (PDF, 586.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ do edycji (DOC, 186 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do IDW SIWZ -JEDZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Część IV Specyfikacje techniczne (RAR, 137.4 KiB)
 • Ogloszenie (PDF, 122.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF, 43.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji