ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 116.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zalącznikami (PDF, 438.3 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOCX, 97.1 KiB)
 • Cześć III_SIWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_projekt budowlano wykonawczy (PDF, 9.8 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_Podlądowy przedmiar robót (PDF, 875.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 31 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 453.1 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 103 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 242 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania - Cześć I (PDF, 30.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cześć II (PDF, 28.1 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 480 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 232.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ_Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (DOCX, 106.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_Jednolity europejski dokument zamówień (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 147 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu (PDF, 73.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 101.3 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania (PDF, 106.4 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.4 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 113.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 382.4 KiB)
 • Zalączniki do edycji - do SIWZ (DOCX, 66.5 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - do edycji (DOC, 183.5 KiB)
 • Część IV_SIWZ - Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej (ZIP, 110.5 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu - zmiana (PDF, 66.1 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 40.6 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem placów zabaw w ramach zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 106.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zalacznikami -zmiana 04.04.2018 (PDF, 378.5 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji -zmiana 04.04.2018 (DOC, 234 KiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Dłużek (7Z, 18.2 MiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Tuchola Żarska (7Z, 17.9 MiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -Chocicz (7Z, 8.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 452.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 96 KiB)
 • Cześć III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 6.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 63.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 29.9 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 562.4 KiB)
 • Część III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 164.2 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 278.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Część I (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cżęść II i Część III (PDF, 42 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami -zmiana 19.03.2018 (PDF, 497.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 96.1 KiB)
 • Część III_SIWZ _Opis przedmiotu zamówienia-zmiana 09.03.2018 (7Z, 6.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 42.7 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikam - zmiana 07.03.2018 (PDF, 439 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 244.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_Jednolity europejski dokument zamówień (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ_Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia - zmiana 29.03.2018 (DOCX, 106.9 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 146 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 29.03.2018 r. (PDF, 451.2 KiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 29.03.2018 r. (PDF, 232.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 29.03.2018 (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.5 KiB)
 • Oglłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
 • Ogloszenie o wyniuku postepowania - uniewaznienie (PDF, 91 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Cześć III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -Chocicz (7Z, 8.3 MiB)
 • Część III SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia_ Dłużek (7Z, 18.2 MiB)
 • Część III SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia_Tuchola Żarska (7Z, 17.9 MiB)
 • Część I-II_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 398.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 252 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania -dla Cześci I (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania dla Cześci II (PDF, 43.4 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji