ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 659.5 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 215 KiB)
 • Załącznik nr 8, 9, 10 do SIWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ_Regulamin utrzymania czystości (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ_Mapka (JPG, 181 KiB)
 • Załącznik nr12 do SIWZ_JEDZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 26.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 107.5 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUTOL - JANOWICE – ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 526.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 107.9 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania - unieważnienie (PDF, 28.5 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Cześć I-II (PDF, 466 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7 MiB)
 • Zalączniki do edycji do SIWZ (DOCX, 98.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 30.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.7 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 89 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 494.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 a do oferty -Formularz cenowy-zmiana 04.07.2018 (DOCX, 32 KiB)
 • Załączniki do edycji - do SIWZ (DOC, 240 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ (PDF, 91.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 25.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.8 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 20.06.2018 i 05.07.2018 (PDF, 328.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOC, 215.5 KiB)
 • Cześć IV_SIWZ - dokumenty dotyczace zdolnosci kredytowej (ZIP, 110.5 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia -05.07.2018 (PDF, 25.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 50.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 116.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zalącznikami (PDF, 438.3 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOCX, 97.1 KiB)
 • Cześć III_SIWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_projekt budowlano wykonawczy (PDF, 9.8 MiB)
 • Część III_SIWZ_OPZ_Podlądowy przedmiar robót (PDF, 875.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 31 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 453.1 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 103 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 242 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania - Cześć I (PDF, 30.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cześć II (PDF, 28.1 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 480 KiB)
 • Część III_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 232.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ_Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (DOCX, 106.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_Jednolity europejski dokument zamówień (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 147 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu (PDF, 73.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 101.3 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postępowania (PDF, 106.4 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.4 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 113.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 382.4 KiB)
 • Zalączniki do edycji - do SIWZ (DOCX, 66.5 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - do edycji (DOC, 183.5 KiB)
 • Część IV_SIWZ - Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej (ZIP, 110.5 MiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu - zmiana (PDF, 66.1 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 40.6 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem placów zabaw w ramach zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 106.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zalacznikami -zmiana 04.04.2018 (PDF, 378.5 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji -zmiana 04.04.2018 (DOC, 234 KiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Dłużek (7Z, 18.2 MiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Tuchola Żarska (7Z, 17.9 MiB)
 • Cześć III_SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -Chocicz (7Z, 8.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji