ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-07-17
Data rozstrzygnięcia
2018-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 30.7 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-06-29
Data rozstrzygnięcia
2018-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 25.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-05-25
Data rozstrzygnięcia
2018-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 50.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-04-25
Data rozstrzygnięcia
2018-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-04-19
Data rozstrzygnięcia
2018-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o wyniku postępowania - Cześć I (PDF, 30.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cześć II (PDF, 28.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-14
Data rozstrzygnięcia
2018-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o wyniku postępowania (PDF, 106.4 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-04-13
Data rozstrzygnięcia
2018-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 40.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-03-29
Data rozstrzygnięcia
2018-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem placów zabaw w ramach zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2018-03-23
Data rozstrzygnięcia
2018-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszyn, Gmina Lubsko – ETAP I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 29.9 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2018-03-22
Data rozstrzygnięcia
2018-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - Część I (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Cżęść II i Część III (PDF, 42 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji