ˆ

Zamówienia publiczne do 2020 r.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-30 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na usługi spoleczne- zmiana 27-12-2019 (PDF, 269.9 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ do edycji (DOC, 159 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 365.1 KiB)
 • Formularz cenowy - załącznik nr 1a do oferty - do edycji-zmiana 27.12.2019 (XLSX, 18 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 92.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko na 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Spacyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami (PDF, 525.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji (DOC, 292 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 342.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami - zmiana 02.12.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji - zmiana 02.12.2019 (DOC, 141.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - JEDZ wraz z instrukcją (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - klucz publiczny-poprawa (ZIP, 823 B)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 36.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 205.6 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 99 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 221.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Cześć I-III (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji (DOC, 244.5 KiB)
 • Załącznik 1a do SIWZ - Formularz cenowy (DOCX, 27 KiB)
 • SIWZ-Część III - Wykaz PPE (XLS, 83.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 332.7 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku (PDF, 332.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku na Klub „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 554.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 815 KiB)
 • SIWZ_Część III_ Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 30.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 106.6 KiB)
 • Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 282.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 244.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 38.4 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ - do edycji (DOC, 163 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postęppowania (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko na 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 513.3 KiB)
 • Załączniki do edycji do SIWZ (DOC, 291.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 28.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 49.6 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - zmiana 31.10.2018 (PDF, 311.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załączniki do edycji - do SIWZ- zmiana 31.10.2018 (DOC, 230 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (PDF, 77.2 KiB)
 • Ogloszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 40 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 504.5 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ do edycji (DOC, 224.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie pożyczki w wysokości 1 265 670,00 PLN dla Gminy Lubsko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 302.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.7 KiB)
 • Załaczniki do edycji (DOC, 215.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy (PDF, 96.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 23.10.2018 r. i 25.10.2018 r. (PDF, 305.5 KiB)
 • Załącznik - RB NDS za 2017 (PDF, 261.2 KiB)
 • Załącznik - RB Z za 2017 (PDF, 94.1 KiB)
 • Załącznik - Aktualny WPF (PDF, 5.8 MiB)
 • Załączniki - dokumenty z powołania Skarbnika i wyboru Burmistrza (PDF, 846.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji