ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO Drukuj informację Zamówienie publiczne: ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO

Szczegóły informacji

ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lubsko

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2016/S 204-368688

Termin składania ofert / wniosków: 2016-11-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-11-29 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Lubsku

Ogłoszono dnia: 2016-10-21 przez Iwona Poszwa

Załączniki

  • Specyfikacja Istotnycyh Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zmiana 02.11.2016 i 09.11.2016 i 15.11.2016 i 22.11.2016 (PDF, 599.2 KiB) Data publikacji: 2016-11-22 | Data wytworzenia informacji: 2016-10-21 | Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38  ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z póz. zm.) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w: -  Części I – Instrukcja dla Wykonawców w pkt 12.1 dotyczącego kryterium oceny ofert.  Druga i trzecia zmiana zmiana: Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38  ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z póz. zm.) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w: -  Części I – Instrukcja dla Wykonawców:      w pkt 5.1 tj. uzupełnienia w 5.1.1 i dodanie punktu 5.1.4;      w pkt 5.1.1 – dodanie      w pkt 17.2 - zmiana liczby 2 dni  na 6 dni Do wykazu załączników Zamawiający dodał załącznik nr 14- Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień, gdzie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji a Części IV formularza. Natomiast część od I do III i część VI formularza – Wykonawca wypełnia wg instrukcji. Czwarta zmiana: Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38  ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z póz. zm.) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w: -  Części I – Instrukcja dla Wykonawców:      w pkt 5.3.10 tj. wykreślenie tego punktu      w pkt 10.3 – doszczegółowienia - Część II – Wzór umowy:      w § 16 ust 4 pkt 7 – zmiana treści      w § 17 – zmiana treści
« powrót do poprzedniej strony