Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 7860
Podstawa prawna działania 1038
Statut Gminy 81
Burmistrz Lubska 2054
Liczba mieszkańców 2432
Strategia rozwoju gminy 68
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 5663
Regulamin organizacyjny 2121
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2503
Żłobek Nr 1 2771
Przedszkole Nr 1 2120
Przedszkole Nr 2 2887
Przedszkole Nr 3 2131
Przedszkole Nr 5 2552
Szkoła Podstawowa Nr 1 2426
Szkoła Podstawowa Nr 2 2120
Szkoła Podstawowa Nr 3 3339
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2210
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3658
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2133
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2748
Spółki z udziałem Gminy 1282
PGKiM Sp. z o.o. 2555
LWiK Sp. z o.o. 1659
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 983
Biblioteka 2379
Lubski Dom Kultury 1723
Sołectwa w Gminie 4068
Rada Miejska w Lubsku 6086
Radni 4138
Uchwały Rady Miejskiej 701981
Projekty Uchwał 23089
Raport o stanie gminy 1332
Posiedzenia Rady Miejskiej 24160
Protokoły z głosowań 2181
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 6379
Transmisja obrad 3448
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1782
Młodzieżowa Rada Miejska 2746
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1430
Obwieszczenia - wybory 3135
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11774

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 815978
Druki 112588
Jak załatwić 473086
Wydziały 302001
Sprawy 373428
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19781
Akty prawne 3911647
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 11941
Zarządzenia Burmistrza 3289002
Interpretacje 5039
Wykonanie budżetu 44977
Sprawozdania finansowe 3959
Zamówienia publiczne 2027808
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5546
Zamówienia do 30 000 Euro 346188
Zamówienia w BIP 41755
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5128
Regulamin 3763
Archiwum do 31.01.2016 41325
Zawarte Umowy 209722
Inwestycje celu publicznego 9898
Inwestycje celu publicznego 2019 19809
Inwestycje celu publicznego 2020 1754
Plany zagospodarowania przestrzennego 62566
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 560083
Nieruchomości - wykazy 104535
Sprzedaż nieruchomości 764834
Najem 221076
Dzierżawy 429090
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 320724
Program Ochrony Środowiska 19407
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 48656
Usuwanie azbestu 18070
Zużyty sprzęt elektroniczny 17868
Ewidencja zezwoleń 14309
Wniosek 6022
Odpady komunalne 15422
Odpady w gospodarstwach 748
Oświadczenia majątkowe 1040382
Podstawa prawna 7802
Treść oświadczeń majątkowych 609452
Wzory oświadczeń 738
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 462991
Wzory dokumentów 18892
Oświata 4490
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19484
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5735
Dowozy szkolne 7027
Rejestry i Ewidencje 13344
Rejestry 19621
Ewidencje 5933
Archiwum Zakładowe 14821
Rejestr działalności regulowanej 5508
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8027
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1577
Rejestr Instytucji Kultury 28275
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3595
Ewidencja kąpielik 2847
Protokoły pokontrolne 9474
Audyty 129
Plan audytu 185
Sprawozdania z audytu 319
Kontrole 1214
Kontrole podatkowe 2912
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 979
Petycje 9129
Zgromadzenia publiczne 4899
Wybory, referenda 6274
Prezydent 2020 7919
Parlament 2019 6569
PE 2019 10313
Wybory samorządowe 2018 10119
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 139
Działalność telekomunikacyjna 8768
Nabór na wolne stanowiska 760220
Wymagane dokumenty 10842
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 1055
Cyberbezpieczeństwo 783
Informacje dla pracowników 0
PKZP 32645
Statut, uchwały 4637
Skład Zarządu 6232
Skład Komisji Rewizyjnej 4945
Wzory deklaracji i wniosków 5903

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 40887
Adresy i Telefony 243654
Redakcja Biuletynu 18162
Statystyki 8497
Rejestr zmian 2201813
Mapa serwisu 8320
O biuletynie 17045
Nieudostępnione w BIP 22556
RODO w Urzędzie 14196
Polityka prywatności 857