Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 7488
Podstawa prawna działania 966
Statut Gminy 76
Burmistrz Lubska 1951
Liczba mieszkańców 2270
Strategia rozwoju gminy 63
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 5196
Regulamin organizacyjny 2011
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2372
Żłobek Nr 1 2584
Przedszkole Nr 1 2005
Przedszkole Nr 2 2756
Przedszkole Nr 3 1983
Przedszkole Nr 5 2354
Szkoła Podstawowa Nr 1 2289
Szkoła Podstawowa Nr 2 1978
Szkoła Podstawowa Nr 3 3115
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2060
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3462
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2019
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2535
Spółki z udziałem Gminy 1223
PGKiM Sp. z o.o. 2324
LWiK Sp. z o.o. 1534
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 932
Biblioteka 2237
Lubski Dom Kultury 1629
Sołectwa w Gminie 3848
Rada Miejska w Lubsku 5701
Radni 3911
Uchwały Rady Miejskiej 638765
Projekty Uchwał 21887
Raport o stanie gminy 1136
Posiedzenia Rady Miejskiej 21858
Protokoły z głosowań 2043
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 5955
Transmisja obrad 3200
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1551
Młodzieżowa Rada Miejska 2583
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1347
Obwieszczenia - wybory 2928
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11159

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 804184
Druki 111323
Jak załatwić 468150
Wydziały 299820
Sprawy 370501
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19590
Akty prawne 3833484
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 11628
Zarządzenia Burmistrza 3218649
Interpretacje 4922
Wykonanie budżetu 44582
Sprawozdania finansowe 3658
Zamówienia publiczne 2016325
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5330
Zamówienia do 30 000 Euro 343823
Zamówienia w BIP 40649
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5008
Regulamin 3760
Archiwum do 31.01.2016 40680
Zawarte Umowy 208990
Inwestycje celu publicznego 9858
Inwestycje celu publicznego 2019 19273
Inwestycje celu publicznego 2020 1362
Plany zagospodarowania przestrzennego 62036
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 550339
Nieruchomości - wykazy 104204
Sprzedaż nieruchomości 760081
Najem 219852
Dzierżawy 426159
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 315498
Program Ochrony Środowiska 19167
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 48273
Usuwanie azbestu 17940
Zużyty sprzęt elektroniczny 17782
Ewidencja zezwoleń 14213
Wniosek 5941
Odpady komunalne 15071
Odpady w gospodarstwach 658
Oświadczenia majątkowe 1025800
Podstawa prawna 7726
Treść oświadczeń majątkowych 601863
Wzory oświadczeń 644
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 459385
Wzory dokumentów 18521
Oświata 4390
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19347
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5694
Dowozy szkolne 6888
Rejestry i Ewidencje 13234
Rejestry 19513
Ewidencje 5893
Archiwum Zakładowe 14709
Rejestr działalności regulowanej 5473
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7948
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1466
Rejestr Instytucji Kultury 28013
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3499
Ewidencja kąpielik 2527
Protokoły pokontrolne 9343
Audyty 16
Plan audytu 65
Sprawozdania z audytu 47
Kontrole 1103
Kontrole podatkowe 2753
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 907
Petycje 8426
Zgromadzenia publiczne 4793
Wybory, referenda 6263
Prezydent 2020 3200
Parlament 2019 6013
PE 2019 9605
Wybory samorządowe 2018 9451
Referendum 6.9.2015 17824
Nabór na wolne stanowiska 757283
Wymagane dokumenty 10632
Działalność telekomunikacyjna 8564
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 920
Cyberbezpieczeństwo 672
Informacje dla pracowników 0
PKZP 32378
Statut, uchwały 4543
Skład Zarządu 6151
Skład Komisji Rewizyjnej 4875
Wzory deklaracji i wniosków 5805

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 40483
Adresy i Telefony 241845
Redakcja Biuletynu 18051
Statystyki 8385
Rejestr zmian 2179920
Mapa serwisu 8189
O biuletynie 16939
Nieudostępnione w BIP 22353
RODO w Urzędzie 13470
Polityka prywatności 760