ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 23818
Podstawa prawna działania 11566
Statut 133
Burmistrz Lubska 11353
Liczba mieszkańców 6250
Strategia rozwoju gminy 113
Raport o stanie gminy 1
Urząd Miejski 15471
Regulamin organizacyjny 4612
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 5012
Żłobek Nr 1 13057
Przedszkole Nr 1 7199
Przedszkole Nr 2 7378
Przedszkole Nr 3 4405
Przedszkole Nr 5 5146
Szkoła Podstawowa Nr 1 7252
Szkoła Podstawowa Nr 2 8306
Szkoła Podstawowa Nr 3 13405
Szkoła Podstawowa w Górzynie 5030
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11893
Ośrodek Sportu i Rekreacji 7714
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 8462
Spółki z udziałem Gminy 2483
PGKiM Sp. z o.o. 25723
LWiK Sp. z o.o. 3664
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 4163
Sołectwa w Gminie 11654
Rada Miejska w Lubsku 11283
Radni 8039
Uchwały Rady Miejskiej 2282979
Projekty Uchwał 63083
Posiedzenia Rady Miejskiej 87522
Protokoły z głosowań 6996
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 17614
Transmisja obrad 7906
Klauzula informacyjna 1
Interpelacje 10361
Raport o stanie gminy 7671
Młodzieżowa Rada Miejska 5499
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 8226
Obwieszczenia - wybory 8559
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38738
Skład Komisji 1312
Zakres działania Komisji 998
Przepisy prawne 4139
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2804
Instytucje pomocowe 984
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 3402
Kontakt 3572
Dyżur GKRPA 1011
Posiedzenia GKRPA 3259
Leczenie odwykowe 3249
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 3689

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 1095462
Druki 152311
Jak załatwić 553568
Wydziały 342881
Sprawy 419262
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24741
Akty prawne 5860887
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 21190
Zarządzenia Burmistrza 4910245
Interpretacje 7583
Wykonanie budżetu 53042
Sprawozdania z wykonania budżetu 8588
Sprawozdania Rb 8858
Sprawozdania finansowe 12650
Zamówienia publiczne od 2021 r. 4039
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5676
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2235947
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7928
Zamówienia do 130 tys. 388078
Zamówienia na Platformie Zakupowej 7682
Zamówienia w BIP 68379
Regulamin 8902
Zawarte Umowy 232130
Inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy 13651
Inwestycje celu publicznego 3569
Warunki zabudowy 74
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 85771
Plany zagospodarowania 6586
Projekty planów zagospodarowania 2363
Portal Informacji Przestrzennej 0
Studium 5444
Przetargi 728631
Nieruchomości - wykazy 115079
Sprzedaż nieruchomości 866446
Najem 244808
Dzierżawy 471359
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 468740
Program Ochrony Środowiska 27694
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 62381
Usuwanie azbestu 27769
Zużyty sprzęt elektroniczny 19972
Ewidencja zezwoleń 20429
Wniosek 8211
Odpady komunalne 32768
Odpady w gospodarstwach 2079
Oświadczenia majątkowe 1237162
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 19900
Treść oświadczeń majątkowych 802050
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 534613
Wzory dokumentów 30596
Oświata 6393
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 24475
Szkoły i przedszkola niepubliczne 6813
Dowozy szkolne 14966
Rejestry i Ewidencje 24479
Rejestry 29843
Ewidencje 6810
Archiwum Zakładowe 16735
Rejestr działalności regulowanej 6002
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9808
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6057
Rejestr Instytucji Kultury 37253
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 6004
Ewidencja kąpielik 10533
Protokoły pokontrolne 11863
Audyty 1441
Plan audytu 5408
Sprawozdania z audytu 10118
Kontrole 2730
Kontrole podatkowe 6979
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3452
Zgromadzenia publiczne 8588
Petycje 28742
Wybory, referenda 6296
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 18468
Prezydent 2020 37020
Parlament 2019 18389
PE 2019 22462
Wybory samorządowe 2018 35082
Konsultacje z mieszkańcami 1773
Działalność telekomunikacyjna 14609
Nabór na wolne stanowiska 807728
Wymagane dokumenty 15655
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 6407
Cyberbezpieczeństwo 3805
Informacje dla pracowników 1269
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 41071
Statut, uchwały 8743
Skład Zarządu 18330
Skład Komisji Rewizyjnej 7705
Wzory deklaracji i wniosków 9144
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 3421
Kodeks etyki 4650

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 81828
Adresy i Telefony 279188
Redakcja Biuletynu 20209
Statystyki 10203
Rejestr zmian 2730241
Mapa serwisu 9860
O biuletynie 19645
Nieudostępnione w BIP 27754
RODO w Urzędzie 34269
Polityka prywatności 3880
Deklaracja dostępności 2460
Dostępność architektoniczna 7515
Koordynator do spraw dostępności 5076
« powrót do poprzedniej strony