ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 6088
Podstawa prawna działania 733
Statut Gminy 58
Burmistrz Lubska 1584
Liczba mieszkańców 1735
Strategia rozwoju gminy 55
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 4255
Regulamin organizacyjny 1698
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1959
Żłobek Nr 1 1915
Przedszkole Nr 1 1666
Przedszkole Nr 2 2286
Przedszkole Nr 3 1655
Przedszkole Nr 5 1821
Szkoła Podstawowa Nr 1 1859
Szkoła Podstawowa Nr 2 1555
Szkoła Podstawowa Nr 3 2522
Szkoła Podstawowa w Górzynie 1593
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2793
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1676
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 1948
Spółki z udziałem Gminy 1018
PGKiM Sp. z o.o. 1881
LWiK Sp. z o.o. 1235
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 774
Biblioteka 1791
Lubski Dom Kultury 1373
Sołectwa w Gminie 3192
Rada Miejska w Lubsku 4983
Radni 3245
Uchwały Rady Miejskiej 417626
Projekty Uchwał 18248
Raport o stanie gminy 751
Posiedzenia Rady Miejskiej 16127
Protokoły z głosowań 1725
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 4600
Transmisja obrad 2780
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1095
Młodzieżowa Rada Miejska 2116
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1080
Obwieszczenia - wybory 2387
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8196

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 765901
Druki 106118
Jak załatwić 455730
Wydziały 294158
Sprawy 362674
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18970
Akty prawne 3589614
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 10652
Zarządzenia Burmistrza 2984913
Interpretacje 4530
Wykonanie budżetu 43390
Sprawozdania finansowe 2685
Zamówienia publiczne 1971820
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4473
Zamówienia do 30 000 Euro 333023
Zamówienia w BIP 36598
Zamówienia na Platformie Zakupowej 4570
Regulamin 3477
Archiwum do 31.01.2016 38676
Zawarte Umowy 205596
Inwestycje celu publicznego 8638
Inwestycje celu publicznego 2019 16589
Inwestycje celu publicznego 2020 350
Plany zagospodarowania przestrzennego 60560
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 527429
Nieruchomości - wykazy 103293
Sprzedaż nieruchomości 744324
Najem 215120
Dzierżawy 416975
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 299998
Program Ochrony Środowiska 18333
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 47166
Usuwanie azbestu 17305
Zużyty sprzęt elektroniczny 17457
Ewidencja zezwoleń 13889
Wniosek 5664
Odpady komunalne 13673
Odpady w gospodarstwach 385
Oświadczenia majątkowe 984209
Podstawa prawna 7521
Treść oświadczeń majątkowych 576547
Wzory oświadczeń 384
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 447804
Wzory dokumentów 17470
Oświata 4140
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18847
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5588
Dowozy szkolne 6395
Rejestry i Ewidencje 12334
Rejestry 19208
Ewidencje 5774
Archiwum Zakładowe 14383
Rejestr działalności regulowanej 5333
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7650
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1151
Rejestr Instytucji Kultury 27074
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3244
Ewidencja kąpielik 1999
Protokoły pokontrolne 8848
Petycje 6073
Zgromadzenia publiczne 4467
Wybory, referenda 6255
Parlament 2019 4478
PE 2019 7844
Wybory samorządowe 2018 7463
Referendum 6.9.2015 17030
prezydenckie 2015 23583
Kontrole 922
Kontrole podatkowe 2213
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 694
Nabór na wolne stanowiska 751436
Wymagane dokumenty 10049
Działalność telekomunikacyjna 7858
Podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem 494
Cyberbezpieczeństwo 26
Informacje dla pracowników 0
PKZP 31066
Statut, uchwały 4285
Skład Zarządu 5721
Skład Komisji Rewizyjnej 4647
Wzory deklaracji i wniosków 5549

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 38640
Adresy i Telefony 236074
Redakcja Biuletynu 17769
Statystyki 8106
Rejestr zmian 2082946
Mapa serwisu 7909
O biuletynie 16594
Nieudostępnione w BIP 21711
RODO w Urzędzie 11071
Polityka prywatności 484
« powrót do poprzedniej strony