ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 10549
Podstawa prawna działania 1447
Statut Gminy 110
Burmistrz Lubska 2728
Liczba mieszkańców 3503
Strategia rozwoju gminy 90
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 8584
Regulamin organizacyjny 2780
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 3401
Żłobek Nr 1 4491
Przedszkole Nr 1 2874
Przedszkole Nr 2 3714
Przedszkole Nr 3 2948
Przedszkole Nr 5 3530
Szkoła Podstawowa Nr 1 3320
Szkoła Podstawowa Nr 2 3145
Szkoła Podstawowa Nr 3 4614
Szkoła Podstawowa w Górzynie 3130
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5073
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2790
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 3852
Spółki z udziałem Gminy 1741
PGKiM Sp. z o.o. 3841
LWiK Sp. z o.o. 2301
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1391
Biblioteka 3418
Lubski Dom Kultury 2265
Sołectwa w Gminie 5665
Rada Miejska w Lubsku 7924
Radni 5469
Uchwały Rady Miejskiej 1223513
Projekty Uchwał 30613
Raport o stanie gminy 2235
Posiedzenia Rady Miejskiej 38120
Protokoły z głosowań 2922
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 9029
Transmisja obrad 4310
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 3991
Młodzieżowa Rada Miejska 3689
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1963
Obwieszczenia - wybory 4364
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16104
Skład Komisji 163
Zakres działania Komisji 165
Przepisy prawne 162
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 151
Instytucje pomocowe 157
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 192
Kontakt 203
Dyżur GKRPA 186
Posiedzenia GKRPA 198
Leczenie odwykowe 260
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 292

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 894109
Druki 121585
Jak załatwić 501763
Wydziały 315955
Sprawy 389756
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21600
Akty prawne 4539980
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 13645
Zarządzenia Burmistrza 3848022
Interpretacje 5974
Wykonanie budżetu 47308
Sprawozdania z wykonania budżetu 406
Sprawozdania Rb 292
Sprawozdania finansowe 6119
Zamówienia publiczne od 2021 r. 833
Plan postępowań o udzielenie zamówień 490
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2116578
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6834
Zamówienia do 130 tys. 368686
Zamówienia na Platformie Zakupowej 6008
Zamówienia w BIP 52500
Regulamin 4217
Zawarte Umowy 215385
Inwestycje celu publicznego 11687
Inwestycje celu publicznego 2021 729
Plany zagospodarowania przestrzennego 66514
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 622765
Nieruchomości - wykazy 106808
Sprzedaż nieruchomości 791638
Najem 229559
Dzierżawy 444134
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 350336
Program Ochrony Środowiska 21366
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 50835
Usuwanie azbestu 19192
Zużyty sprzęt elektroniczny 18895
Ewidencja zezwoleń 14868
Wniosek 6540
Odpady komunalne 18114
Odpady w gospodarstwach 1256
Oświadczenia majątkowe 1126955
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 1391
Treść oświadczeń majątkowych 665005
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 487283
Wzory dokumentów 21017
Oświata 5225
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 20127
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5928
Dowozy szkolne 7947
Rejestry i Ewidencje 14619
Rejestry 20321
Ewidencje 6255
Archiwum Zakładowe 15430
Rejestr działalności regulowanej 5699
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8545
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2180
Rejestr Instytucji Kultury 29830
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3988
Ewidencja kąpielik 4423
Protokoły pokontrolne 10235
Audyty 657
Plan audytu 761
Sprawozdania z audytu 1328
Kontrole 1773
Kontrole podatkowe 3894
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1364
Zgromadzenia publiczne 5652
Petycje 14077
Wybory, referenda 6286
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2312
Prezydent 2020 15675
Parlament 2019 9743
PE 2019 13444
Wybory samorządowe 2018 14223
Działalność telekomunikacyjna 10123
Nabór na wolne stanowiska 780212
Wymagane dokumenty 11771
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 2389
Cyberbezpieczeństwo 1644
Informacje dla pracowników 362
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 34031
Statut, uchwały 5127
Skład Zarządu 7086
Skład Komisji Rewizyjnej 5353
Wzory deklaracji i wniosków 6387
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 474
Kodeks etyki 431

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 45369
Adresy i Telefony 255625
Redakcja Biuletynu 18868
Statystyki 9144
Rejestr zmian 2356559
Mapa serwisu 8998
O biuletynie 17831
Nieudostępnione w BIP 23888
RODO w Urzędzie 19756
Polityka prywatności 1369
Deklaracja dostępności 692
Dostępność architektoniczna 1073
Koordynator do spraw dostępności 787
« powrót do poprzedniej strony