ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 7439
Podstawa prawna działania 958
Statut Gminy 75
Burmistrz Lubska 1943
Liczba mieszkańców 2255
Strategia rozwoju gminy 63
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 5157
Regulamin organizacyjny 2006
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2354
Żłobek Nr 1 2572
Przedszkole Nr 1 1997
Przedszkole Nr 2 2746
Przedszkole Nr 3 1975
Przedszkole Nr 5 2348
Szkoła Podstawowa Nr 1 2277
Szkoła Podstawowa Nr 2 1971
Szkoła Podstawowa Nr 3 3098
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2050
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3434
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2009
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2499
Spółki z udziałem Gminy 1210
PGKiM Sp. z o.o. 2312
LWiK Sp. z o.o. 1529
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 922
Biblioteka 2223
Lubski Dom Kultury 1621
Sołectwa w Gminie 3818
Rada Miejska w Lubsku 5661
Radni 3886
Uchwały Rady Miejskiej 632817
Projekty Uchwał 21711
Raport o stanie gminy 1059
Posiedzenia Rady Miejskiej 21666
Protokoły z głosowań 2030
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 5910
Transmisja obrad 3187
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1509
Młodzieżowa Rada Miejska 2567
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1339
Obwieszczenia - wybory 2911
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11112

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 803024
Druki 111173
Jak załatwić 467662
Wydziały 299620
Sprawy 370126
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19571
Akty prawne 3826680
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 11604
Zarządzenia Burmistrza 3212350
Interpretacje 4908
Wykonanie budżetu 44515
Sprawozdania finansowe 3611
Zamówienia publiczne 2015342
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5305
Zamówienia do 30 000 Euro 343576
Zamówienia w BIP 40582
Zamówienia na Platformie Zakupowej 4989
Regulamin 3760
Archiwum do 31.01.2016 40628
Zawarte Umowy 208742
Inwestycje celu publicznego 9857
Inwestycje celu publicznego 2019 19197
Inwestycje celu publicznego 2020 1266
Plany zagospodarowania przestrzennego 61993
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 549152
Nieruchomości - wykazy 104167
Sprzedaż nieruchomości 759461
Najem 219689
Dzierżawy 425621
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 314961
Program Ochrony Środowiska 19144
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 48245
Usuwanie azbestu 17925
Zużyty sprzęt elektroniczny 17771
Ewidencja zezwoleń 14201
Wniosek 5928
Odpady komunalne 15041
Odpady w gospodarstwach 651
Oświadczenia majątkowe 1024346
Podstawa prawna 7716
Treść oświadczeń majątkowych 601081
Wzory oświadczeń 634
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 458869
Wzory dokumentów 18491
Oświata 4370
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19338
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5689
Dowozy szkolne 6879
Rejestry i Ewidencje 13220
Rejestry 19503
Ewidencje 5885
Archiwum Zakładowe 14700
Rejestr działalności regulowanej 5458
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7934
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1460
Rejestr Instytucji Kultury 27973
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3497
Ewidencja kąpielik 2507
Protokoły pokontrolne 9317
Petycje 8354
Zgromadzenia publiczne 4775
Wybory, referenda 6263
Prezydent 2020 2771
Parlament 2019 5962
PE 2019 9542
Wybory samorządowe 2018 9385
Referendum 6.9.2015 17793
Kontrole 1084
Kontrole podatkowe 2739
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 899
Nabór na wolne stanowiska 757006
Wymagane dokumenty 10616
Działalność telekomunikacyjna 8538
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 910
Cyberbezpieczeństwo 659
Informacje dla pracowników 0
PKZP 32344
Statut, uchwały 4533
Skład Zarządu 6143
Skład Komisji Rewizyjnej 4866
Wzory deklaracji i wniosków 5799

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 40460
Adresy i Telefony 241622
Redakcja Biuletynu 18039
Statystyki 8367
Rejestr zmian 2177510
Mapa serwisu 8171
O biuletynie 16925
Nieudostępnione w BIP 22339
RODO w Urzędzie 13386
Polityka prywatności 749
« powrót do poprzedniej strony