ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 6738
Podstawa prawna działania 833
Statut Gminy 62
Burmistrz Lubska 1732
Liczba mieszkańców 1933
Strategia rozwoju gminy 57
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 4564
Regulamin organizacyjny 1841
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2123
Żłobek Nr 1 2253
Przedszkole Nr 1 1834
Przedszkole Nr 2 2507
Przedszkole Nr 3 1790
Przedszkole Nr 5 2050
Szkoła Podstawowa Nr 1 2045
Szkoła Podstawowa Nr 2 1740
Szkoła Podstawowa Nr 3 2753
Szkoła Podstawowa w Górzynie 1816
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3073
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1824
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2141
Spółki z udziałem Gminy 1105
PGKiM Sp. z o.o. 2068
LWiK Sp. z o.o. 1376
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 820
Biblioteka 1962
Lubski Dom Kultury 1477
Sołectwa w Gminie 3460
Rada Miejska w Lubsku 5245
Radni 3529
Uchwały Rady Miejskiej 507767
Projekty Uchwał 19709
Raport o stanie gminy 872
Posiedzenia Rady Miejskiej 18583
Protokoły z głosowań 1826
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 5146
Transmisja obrad 2947
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1193
Młodzieżowa Rada Miejska 2302
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1198
Obwieszczenia - wybory 2604
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10130

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 782595
Druki 108395
Jak załatwić 460603
Wydziały 296424
Sprawy 366013
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19221
Akty prawne 3691457
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 11093
Zarządzenia Burmistrza 3092227
Interpretacje 4665
Wykonanie budżetu 43846
Sprawozdania finansowe 3011
Zamówienia publiczne 1992139
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4882
Zamówienia do 30 000 Euro 336347
Zamówienia w BIP 38303
Zamówienia na Platformie Zakupowej 4734
Regulamin 3478
Archiwum do 31.01.2016 39568
Zawarte Umowy 206691
Inwestycje celu publicznego 9814
Inwestycje celu publicznego 2019 17934
Inwestycje celu publicznego 2020 727
Plany zagospodarowania przestrzennego 61166
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 536572
Nieruchomości - wykazy 103613
Sprzedaż nieruchomości 750198
Najem 216745
Dzierżawy 420048
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 307156
Program Ochrony Środowiska 18707
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 47613
Usuwanie azbestu 17669
Zużyty sprzęt elektroniczny 17599
Ewidencja zezwoleń 14034
Wniosek 5774
Odpady komunalne 14316
Odpady w gospodarstwach 503
Oświadczenia majątkowe 1002626
Podstawa prawna 7600
Treść oświadczeń majątkowych 587583
Wzory oświadczeń 481
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 452467
Wzory dokumentów 17903
Oświata 4230
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19071
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5630
Dowozy szkolne 6611
Rejestry i Ewidencje 13004
Rejestry 19319
Ewidencje 5813
Archiwum Zakładowe 14523
Rejestr działalności regulowanej 5397
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7788
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1282
Rejestr Instytucji Kultury 27456
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3361
Ewidencja kąpielik 2198
Protokoły pokontrolne 9034
Petycje 7023
Zgromadzenia publiczne 4585
Wybory, referenda 6263
Prezydent 2020 405
Parlament 2019 5174
PE 2019 8488
Wybory samorządowe 2018 8279
Referendum 6.9.2015 17313
Kontrole 971
Kontrole podatkowe 2422
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 777
Nabór na wolne stanowiska 754111
Wymagane dokumenty 10270
Działalność telekomunikacyjna 8169
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 687
Cyberbezpieczeństwo 465
Informacje dla pracowników 0
PKZP 31787
Statut, uchwały 4380
Skład Zarządu 6004
Skład Komisji Rewizyjnej 4744
Wzory deklaracji i wniosków 5659

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 39640
Adresy i Telefony 238231
Redakcja Biuletynu 17879
Statystyki 8191
Rejestr zmian 2125952
Mapa serwisu 8005
O biuletynie 16726
Nieudostępnione w BIP 21990
RODO w Urzędzie 12027
Polityka prywatności 600
« powrót do poprzedniej strony