ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 35119
Podstawa prawna działania 16381
Statut 155
Burmistrz Lubska 17103
Liczba mieszkańców 10284
Strategia rozwoju gminy 235
Raport o stanie gminy 3
Urząd Miejski 24361
Regulamin organizacyjny 7564
Adresy i telefony 3
Jednostki Organizacyjne Gminy 7650
Żłobek Nr 1 17689
Przedszkole Nr 1 11584
Przedszkole Nr 2 11482
Przedszkole Nr 3 8184
Przedszkole Nr 5 10257
Szkoła Podstawowa Nr 1 12515
Szkoła Podstawowa Nr 2 13312
Szkoła Podstawowa Nr 3 20123
Szkoła Podstawowa w Górzynie 9385
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17024
Ośrodek Sportu i Rekreacji 11755
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 12496
Spółki z udziałem Gminy 5192
PGKiM Sp. z o.o. 37731
LWiK Sp. z o.o. 6016
ZZO Sp. z o.o. 4
Instytucje kultury 10266
Sołectwa w Gminie 21161
Rada Miejska w Lubsku 21678
Radni 12344
Uchwały Rady Miejskiej 3191540
Projekty Uchwał 97014
Posiedzenia Rady Miejskiej 142514
Protokoły z głosowań 11783
Regulamin Rady Miejskiej 3
Skład Rady poprzednich kadencji 24257
Transmisja obrad 10881
Klauzula informacyjna 3
Interpelacje 17105
Raport o stanie gminy 13469
Młodzieżowa Rada Miejska 9928
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 12481
Obwieszczenia - wybory 12385
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56434
Skład Komisji 4613
Zakres działania Komisji 1782
Przepisy prawne 7990
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4309
Instytucje pomocowe 1812
Harmonogram pracy Punktu 5653
Kontakt 4928
Dyżur GKRPA 1836
Posiedzenia GKRPA 6688
Leczenie odwykowe 6286
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 6377

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 1285333
Druki 179399
Jak załatwić 600912
Wydziały 368009
Sprawy 450841
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30020
Akty prawne 6984232
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 30613
Zarządzenia Burmistrza 5847271
Interpretacje 12394
Wykonanie budżetu 57070
Sprawozdania z wykonania budżetu 15164
Sprawozdania Rb 15693
Sprawozdania finansowe 22221
Zamówienia publiczne od 2021 r. 9331
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12309
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2296906
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11109
Zamówienia do 130 tys. 402136
Zamówienia na Platformie Zakupowej 8787
Zamówienia w BIP 78864
Regulamin 12609
Zawarte Umowy 253009
Inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy 18821
Inwestycje celu publicznego 13009
Warunki zabudowy 1289
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 99102
Plany zagospodarowania 15399
Projekty planów zagospodarowania 9512
Portal Informacji Przestrzennej 0
Studium 11828
Przetargi 810436
Nieruchomości - wykazy 123550
Sprzedaż nieruchomości 909868
Najem 259819
Dzierżawy 498492
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 603641
Program Ochrony Środowiska 35510
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 70896
Usuwanie azbestu 34209
Zużyty sprzęt elektroniczny 25773
Ewidencja zezwoleń 26754
Wniosek 10528
Odpady komunalne 46892
Odpady w gospodarstwach 4428
Oświadczenia majątkowe 1291678
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 29752
Treść oświadczeń majątkowych 921710
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 585691
Wzory dokumentów 39203
Oświata 8569
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 26252
Szkoły i przedszkola niepubliczne 8870
Dowozy szkolne 20268
Rejestry i Ewidencje 32064
Rejestry 34435
Ewidencje 7249
Archiwum Zakładowe 19692
Rejestr działalności regulowanej 6251
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 13004
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10113
Rejestr Instytucji Kultury 42844
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 10219
Ewidencja kąpielik 16052
Protokoły pokontrolne 16103
Audyty 3365
Plan audytu 13213
Sprawozdania z audytu 20158
Kontrole 4764
Kontrole podatkowe 10126
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 6374
Zgromadzenia publiczne 12966
Petycje 48496
Zestawienie petycji 1158
Wybory, referenda 6297
Wybory samorządowe 2024 1544
Parlament 2023 9941
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 31999
Prezydent 2020 50647
PE 2019 29971
Konsultacje z mieszkańcami 9848
Działalność telekomunikacyjna 20756
Nabór na wolne stanowiska 838654
Wymagane dokumenty 19354
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 13940
Cyberbezpieczeństwo 8935
Informacje dla pracowników 3463
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 47807
Statut, uchwały 14794
Skład Zarządu 27079
Skład Komisji Rewizyjnej 11231
Wzory deklaracji i wniosków 12879
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 7249
Kodeks etyki 7298

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 124601
Adresy i Telefony 300549
Redakcja Biuletynu 22795
Statystyki 12138
Rejestr zmian 3063161
Mapa serwisu 13217
O biuletynie 24770
Nieudostępnione w BIP 34421
RODO w Urzędzie 48708
Polityka prywatności 5438
Deklaracja dostępności 6339
Informacja w języku migowym 1765
Dostępność architektoniczna 14164
Koordynator do spraw dostępności 13621
Informacja o zakresie działalności Urzędu 3849
« powrót do poprzedniej strony