ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 8087
Podstawa prawna działania 1077
Statut Gminy 86
Burmistrz Lubska 2121
Liczba mieszkańców 2566
Strategia rozwoju gminy 70
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 5876
Regulamin organizacyjny 2189
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2583
Żłobek Nr 1 3100
Przedszkole Nr 1 2212
Przedszkole Nr 2 3004
Przedszkole Nr 3 2234
Przedszkole Nr 5 2673
Szkoła Podstawowa Nr 1 2552
Szkoła Podstawowa Nr 2 2224
Szkoła Podstawowa Nr 3 3501
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2334
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3793
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2212
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2865
Spółki z udziałem Gminy 1345
PGKiM Sp. z o.o. 2762
LWiK Sp. z o.o. 1786
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1023
Biblioteka 2511
Lubski Dom Kultury 1789
Sołectwa w Gminie 4252
Rada Miejska w Lubsku 6253
Radni 4287
Uchwały Rady Miejskiej 744585
Projekty Uchwał 23968
Raport o stanie gminy 1434
Posiedzenia Rady Miejskiej 25654
Protokoły z głosowań 2270
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 6668
Transmisja obrad 3571
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1965
Młodzieżowa Rada Miejska 2845
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1482
Obwieszczenia - wybory 3307
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12149

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 823298
Druki 113394
Jak załatwić 476101
Wydziały 303551
Sprawy 375299
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19896
Akty prawne 3963428
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 12091
Zarządzenia Burmistrza 3340269
Interpretacje 5127
Wykonanie budżetu 45217
Sprawozdania finansowe 4182
Zamówienia publiczne 2035296
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5708
Zamówienia do 30 000 Euro 348514
Zamówienia w BIP 42735
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5232
Regulamin 3798
Archiwum do 31.01.2016 41729
Zawarte Umowy 210237
Inwestycje celu publicznego 9929
Inwestycje celu publicznego 2019 20218
Inwestycje celu publicznego 2020 2238
Plany zagospodarowania przestrzennego 62957
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 566180
Nieruchomości - wykazy 104753
Sprzedaż nieruchomości 767440
Najem 221896
Dzierżawy 430790
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 323213
Program Ochrony Środowiska 19538
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 48903
Usuwanie azbestu 18159
Zużyty sprzęt elektroniczny 17924
Ewidencja zezwoleń 14359
Wniosek 6073
Odpady komunalne 15649
Odpady w gospodarstwach 789
Oświadczenia majątkowe 1048691
Podstawa prawna 7859
Treść oświadczeń majątkowych 614364
Wzory oświadczeń 793
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 465387
Wzory dokumentów 19168
Oświata 4544
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19556
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5757
Dowozy szkolne 7130
Rejestry i Ewidencje 13424
Rejestry 19675
Ewidencje 5964
Archiwum Zakładowe 14878
Rejestr działalności regulowanej 5537
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8063
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1627
Rejestr Instytucji Kultury 28453
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3653
Ewidencja kąpielik 3117
Protokoły pokontrolne 9558
Audyty 172
Plan audytu 225
Sprawozdania z audytu 379
Kontrole 1270
Kontrole podatkowe 3021
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1010
Petycje 9507
Zgromadzenia publiczne 4969
Wybory, referenda 6276
Prezydent 2020 8966
Parlament 2019 6996
PE 2019 10735
Wybory samorządowe 2018 10582
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 304
Działalność telekomunikacyjna 8930
Nabór na wolne stanowiska 761803
Wymagane dokumenty 10967
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 1132
Cyberbezpieczeństwo 853
Informacje dla pracowników 0
PKZP 32841
Statut, uchwały 4686
Skład Zarządu 6286
Skład Komisji Rewizyjnej 4987
Wzory deklaracji i wniosków 5952

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 41470
Adresy i Telefony 244602
Redakcja Biuletynu 18230
Statystyki 8590
Rejestr zmian 2215815
Mapa serwisu 8403
O biuletynie 17147
Nieudostępnione w BIP 22698
RODO w Urzędzie 14684
Polityka prywatności 919
« powrót do poprzedniej strony