ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 9025
Podstawa prawna działania 1231
Statut Gminy 98
Burmistrz Lubska 2352
Liczba mieszkańców 2920
Strategia rozwoju gminy 77
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 6793
Regulamin organizacyjny 2413
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2885
Żłobek Nr 1 3663
Przedszkole Nr 1 2503
Przedszkole Nr 2 3309
Przedszkole Nr 3 2518
Przedszkole Nr 5 3055
Szkoła Podstawowa Nr 1 2891
Szkoła Podstawowa Nr 2 2651
Szkoła Podstawowa Nr 3 3990
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2674
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4278
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2456
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 3240
Spółki z udziałem Gminy 1492
PGKiM Sp. z o.o. 3183
LWiK Sp. z o.o. 2021
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1133
Biblioteka 2937
Lubski Dom Kultury 1993
Sołectwa w Gminie 4800
Rada Miejska w Lubsku 6778
Radni 4712
Uchwały Rady Miejskiej 935527
Projekty Uchwał 26474
Raport o stanie gminy 1746
Posiedzenia Rady Miejskiej 30271
Protokoły z głosowań 2498
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 7665
Transmisja obrad 3872
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 2788
Młodzieżowa Rada Miejska 3185
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1695
Obwieszczenia - wybory 3749
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13980

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 849093
Druki 116570
Jak załatwić 486381
Wydziały 308533
Sprawy 381230
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20567
Akty prawne 4180351
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 12764
Zarządzenia Burmistrza 3547738
Interpretacje 5506
Wykonanie budżetu 46092
Sprawozdania finansowe 4918
Zamówienia publiczne 2067589
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6216
Zamówienia do 30 000 Euro 356798
Zamówienia w BIP 46631
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5482
Regulamin 3867
Archiwum do 31.01.2016 43191
Zawarte Umowy 212377
Inwestycje celu publicznego 11006
Inwestycje celu publicznego 2019 21785
Inwestycje celu publicznego 2020 4524
Plany zagospodarowania przestrzennego 64223
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 586972
Nieruchomości - wykazy 105412
Sprzedaż nieruchomości 778110
Najem 225299
Dzierżawy 437089
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 333051
Program Ochrony Środowiska 20431
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 49768
Usuwanie azbestu 18668
Zużyty sprzęt elektroniczny 18464
Ewidencja zezwoleń 14575
Wniosek 6276
Odpady komunalne 16651
Odpady w gospodarstwach 982
Oświadczenia majątkowe 1081512
Podstawa prawna 8016
Treść oświadczeń majątkowych 634521
Wzory oświadczeń 985
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 474844
Wzory dokumentów 20022
Oświata 4835
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19811
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5828
Dowozy szkolne 7594
Rejestry i Ewidencje 13982
Rejestry 19902
Ewidencje 6085
Archiwum Zakładowe 15112
Rejestr działalności regulowanej 5599
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8268
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1870
Rejestr Instytucji Kultury 29077
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3803
Ewidencja kąpielik 3653
Protokoły pokontrolne 9822
Audyty 355
Plan audytu 393
Sprawozdania z audytu 658
Kontrole 1476
Kontrole podatkowe 3403
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1180
Petycje 11155
Zgromadzenia publiczne 5235
Wybory, referenda 6280
Prezydent 2020 11805
Parlament 2019 8287
PE 2019 11856
Wybory samorządowe 2018 12146
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 729
Działalność telekomunikacyjna 9430
Nabór na wolne stanowiska 769082
Wymagane dokumenty 11299
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 1507
Cyberbezpieczeństwo 1128
Informacje dla pracowników 127
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 33267
Statut, uchwały 4865
Skład Zarządu 6732
Skład Komisji Rewizyjnej 5148
Wzory deklaracji i wniosków 6130
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 177
Kodeks etyki 201

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 43027
Adresy i Telefony 248417
Redakcja Biuletynu 18460
Statystyki 8814
Rejestr zmian 2272973
Mapa serwisu 8617
O biuletynie 17401
Nieudostępnione w BIP 23187
RODO w Urzędzie 16595
Polityka prywatności 1103
Deklaracja dostępności 318
Dostępność architektoniczna 257
Koordynator do spraw dostępności 111
« powrót do poprzedniej strony