ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 30612
Podstawa prawna działania 14643
Statut 148
Burmistrz Lubska 15024
Liczba mieszkańców 8419
Strategia rozwoju gminy 144
Raport o stanie gminy 3
Urząd Miejski 20013
Regulamin organizacyjny 6315
Adresy i telefony 2
Jednostki Organizacyjne Gminy 5845
Żłobek Nr 1 15958
Przedszkole Nr 1 9932
Przedszkole Nr 2 9879
Przedszkole Nr 3 6639
Przedszkole Nr 5 7736
Szkoła Podstawowa Nr 1 10041
Szkoła Podstawowa Nr 2 11031
Szkoła Podstawowa Nr 3 17444
Szkoła Podstawowa w Górzynie 7469
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15500
Ośrodek Sportu i Rekreacji 10346
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 11056
Spółki z udziałem Gminy 2918
PGKiM Sp. z o.o. 33254
LWiK Sp. z o.o. 4850
ZZO Sp. z o.o. 4
Instytucje kultury 6662
Sołectwa w Gminie 15876
Rada Miejska w Lubsku 17111
Radni 10472
Uchwały Rady Miejskiej 2863610
Projekty Uchwał 81708
Posiedzenia Rady Miejskiej 118125
Protokoły z głosowań 10109
Regulamin Rady Miejskiej 2
Skład Rady poprzednich kadencji 21416
Transmisja obrad 9700
Klauzula informacyjna 3
Interpelacje 14375
Raport o stanie gminy 11162
Młodzieżowa Rada Miejska 7200
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 10977
Obwieszczenia - wybory 10984
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48548
Skład Komisji 3161
Zakres działania Komisji 1454
Przepisy prawne 6518
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3920
Instytucje pomocowe 1466
Harmonogram pracy Punktu 4953
Kontakt 4579
Dyżur GKRPA 1500
Posiedzenia GKRPA 5187
Leczenie odwykowe 5243
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 5250

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 1206271
Druki 169225
Jak załatwić 583613
Wydziały 358400
Sprawy 439825
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27355
Akty prawne 6562982
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 26745
Zarządzenia Burmistrza 5500861
Interpretacje 9508
Wykonanie budżetu 54966
Sprawozdania z wykonania budżetu 12556
Sprawozdania Rb 13185
Sprawozdania finansowe 16868
Zamówienia publiczne od 2021 r. 5923
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9878
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2277271
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9910
Zamówienia do 130 tys. 396811
Zamówienia na Platformie Zakupowej 8340
Zamówienia w BIP 75522
Regulamin 11444
Zawarte Umowy 242024
Inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy 16026
Inwestycje celu publicznego 8859
Warunki zabudowy 944
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 92491
Plany zagospodarowania 11439
Projekty planów zagospodarowania 6975
Portal Informacji Przestrzennej 0
Studium 9178
Przetargi 778163
Nieruchomości - wykazy 119754
Sprzedaż nieruchomości 894157
Najem 254657
Dzierżawy 488338
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 543583
Program Ochrony Środowiska 31344
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 67372
Usuwanie azbestu 31516
Zużyty sprzęt elektroniczny 21391
Ewidencja zezwoleń 24648
Wniosek 9515
Odpady komunalne 41016
Odpady w gospodarstwach 3229
Oświadczenia majątkowe 1273257
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 25639
Treść oświadczeń majątkowych 878035
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 562737
Wzory dokumentów 35227
Oświata 6923
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 25811
Szkoły i przedszkola niepubliczne 8044
Dowozy szkolne 18344
Rejestry i Ewidencje 27965
Rejestry 32899
Ewidencje 7072
Archiwum Zakładowe 18576
Rejestr działalności regulowanej 6134
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 11642
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8465
Rejestr Instytucji Kultury 41034
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 8083
Ewidencja kąpielik 14021
Protokoły pokontrolne 13517
Audyty 1893
Plan audytu 10753
Sprawozdania z audytu 15625
Kontrole 3155
Kontrole podatkowe 8814
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 5230
Zgromadzenia publiczne 10387
Petycje 37820
Zestawienie petycji 269
Wybory, referenda 6297
Parlament 2023 2366
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 26167
Prezydent 2020 45332
PE 2019 27202
Wybory samorządowe 2018 42647
Konsultacje z mieszkańcami 5136
Działalność telekomunikacyjna 17541
Nabór na wolne stanowiska 831227
Wymagane dokumenty 17922
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 9690
Cyberbezpieczeństwo 5960
Informacje dla pracowników 1958
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 45370
Statut, uchwały 12900
Skład Zarządu 24082
Skład Komisji Rewizyjnej 9954
Wzory deklaracji i wniosków 11509
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 5560
Kodeks etyki 6441

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 105856
Adresy i Telefony 292212
Redakcja Biuletynu 20802
Statystyki 10598
Rejestr zmian 2957187
Mapa serwisu 10261
O biuletynie 21967
Nieudostępnione w BIP 30958
RODO w Urzędzie 42619
Polityka prywatności 4938
Deklaracja dostępności 4507
Dostępność architektoniczna 10676
Koordynator do spraw dostępności 9292
Informacja o zakresie działalności Urzędu 671
« powrót do poprzedniej strony