ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 9798
Podstawa prawna działania 1346
Statut Gminy 106
Burmistrz Lubska 2523
Liczba mieszkańców 3227
Strategia rozwoju gminy 86
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 7661
Regulamin organizacyjny 2618
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 3166
Żłobek Nr 1 4049
Przedszkole Nr 1 2690
Przedszkole Nr 2 3508
Przedszkole Nr 3 2713
Przedszkole Nr 5 3291
Szkoła Podstawowa Nr 1 3099
Szkoła Podstawowa Nr 2 2939
Szkoła Podstawowa Nr 3 4308
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2908
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4659
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2624
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 3532
Spółki z udziałem Gminy 1655
PGKiM Sp. z o.o. 3453
LWiK Sp. z o.o. 2154
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1276
Biblioteka 3217
Lubski Dom Kultury 2121
Sołectwa w Gminie 5283
Rada Miejska w Lubsku 7434
Radni 5158
Uchwały Rady Miejskiej 1099712
Projekty Uchwał 28543
Raport o stanie gminy 2020
Posiedzenia Rady Miejskiej 34290
Protokoły z głosowań 2709
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 8450
Transmisja obrad 4114
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 3381
Młodzieżowa Rada Miejska 3439
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1830
Obwieszczenia - wybory 4045
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15194
Skład Komisji 52
Zakres działania Komisji 55
Przepisy prawne 53
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 51
Instytucje pomocowe 61
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 47
Kontakt 77
Dyżur GKRPA 70
Posiedzenia GKRPA 34
Leczenie odwykowe 91
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 111

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 872670
Druki 119158
Jak załatwić 494877
Wydziały 312562
Sprawy 386066
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21157
Akty prawne 4360694
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 13230
Zarządzenia Burmistrza 3712632
Interpretacje 5755
Wykonanie budżetu 46883
Sprawozdania z wykonania budżetu 142
Sprawozdania Rb 95
Sprawozdania finansowe 5564
Zamówienia publiczne od 2021 r. 186
Plan postępowań o udzielenie zamówień 40
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2096165
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6694
Zamówienia do 130 tys. 364845
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5793
Zamówienia w BIP 50100
Regulamin 4003
Zawarte Umowy 214088
Inwestycje celu publicznego 11526
Inwestycje celu publicznego 2021 130
Inwestycje celu publicznego 2020 6093
Plany zagospodarowania przestrzennego 65289
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 604094
Nieruchomości - wykazy 106057
Sprzedaż nieruchomości 785273
Najem 227568
Dzierżawy 440957
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 340792
Program Ochrony Środowiska 21036
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 50381
Usuwanie azbestu 18932
Zużyty sprzęt elektroniczny 18791
Ewidencja zezwoleń 14746
Wniosek 6408
Odpady komunalne 17425
Odpady w gospodarstwach 1137
Oświadczenia majątkowe 1106326
Podstawa prawna 8112
Treść oświadczeń majątkowych 650719
Wzory oświadczeń 1107
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 482273
Wzory dokumentów 20537
Oświata 5071
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19978
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5877
Dowozy szkolne 7797
Rejestry i Ewidencje 14409
Rejestry 20089
Ewidencje 6181
Archiwum Zakładowe 15270
Rejestr działalności regulowanej 5648
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8393
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2024
Rejestr Instytucji Kultury 29483
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3899
Ewidencja kąpielik 4044
Protokoły pokontrolne 10055
Audyty 518
Plan audytu 509
Sprawozdania z audytu 883
Kontrole 1662
Kontrole podatkowe 3640
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1281
Zgromadzenia publiczne 5471
Petycje 12476
Wybory, referenda 6285
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 418
Prezydent 2020 13795
Parlament 2019 9175
PE 2019 12794
Wybory samorządowe 2018 13203
Działalność telekomunikacyjna 9830
Nabór na wolne stanowiska 773196
Wymagane dokumenty 11540
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 1878
Cyberbezpieczeństwo 1430
Informacje dla pracowników 272
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 33561
Statut, uchwały 4992
Skład Zarządu 6940
Skład Komisji Rewizyjnej 5247
Wzory deklaracji i wniosków 6261
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 315
Kodeks etyki 302

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 44162
Adresy i Telefony 252232
Redakcja Biuletynu 18687
Statystyki 9015
Rejestr zmian 2318065
Mapa serwisu 8812
O biuletynie 17637
Nieudostępnione w BIP 23530
RODO w Urzędzie 18013
Polityka prywatności 1245
Deklaracja dostępności 518
Dostępność architektoniczna 551
Koordynator do spraw dostępności 374
« powrót do poprzedniej strony