ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 11432
Podstawa prawna działania 1564
Statut Gminy 115
Burmistrz Lubska 2962
Liczba mieszkańców 3839
Strategia rozwoju gminy 95
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 9505
Regulamin organizacyjny 2979
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 3691
Żłobek Nr 1 5713
Przedszkole Nr 1 3081
Przedszkole Nr 2 4074
Przedszkole Nr 3 3169
Przedszkole Nr 5 3778
Szkoła Podstawowa Nr 1 3655
Szkoła Podstawowa Nr 2 3408
Szkoła Podstawowa Nr 3 5270
Szkoła Podstawowa w Górzynie 3354
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5688
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3073
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 4120
Spółki z udziałem Gminy 1871
PGKiM Sp. z o.o. 8079
LWiK Sp. z o.o. 2489
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1589
Sołectwa w Gminie 6178
Rada Miejska w Lubsku 8556
Radni 5840
Uchwały Rady Miejskiej 1390159
Projekty Uchwał 34211
Raport o stanie gminy 2620
Posiedzenia Rady Miejskiej 45900
Protokoły z głosowań 3208
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 9948
Transmisja obrad 4570
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 4685
Młodzieżowa Rada Miejska 3940
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 2146
Obwieszczenia - wybory 4736
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19703
Skład Komisji 243
Zakres działania Komisji 267
Przepisy prawne 355
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 243
Instytucje pomocowe 265
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 330
Kontakt 324
Dyżur GKRPA 289
Posiedzenia GKRPA 394
Leczenie odwykowe 441
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 585

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 926267
Druki 124813
Jak załatwić 510540
Wydziały 320582
Sprawy 394812
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22117
Akty prawne 4770120
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 14253
Zarządzenia Burmistrza 4026225
Interpretacje 6191
Wykonanie budżetu 47913
Sprawozdania z wykonania budżetu 946
Sprawozdania Rb 663
Sprawozdania finansowe 6858
Zamówienia publiczne od 2021 r. 1459
Plan postępowań o udzielenie zamówień 905
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2140592
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7001
Zamówienia do 130 tys. 372476
Zamówienia na Platformie Zakupowej 6229
Zamówienia w BIP 55746
Regulamin 4403
Zawarte Umowy 217168
Inwestycje celu publicznego 11755
Inwestycje celu publicznego 2021 4192
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 70959
Plany zagospodarowania 517
Projekty planów zagospodarowania 332
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Studium 389
Przetargi 643495
Nieruchomości - wykazy 107625
Sprzedaż nieruchomości 800311
Najem 231886
Dzierżawy 448461
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 369434
Program Ochrony Środowiska 21864
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 52858
Usuwanie azbestu 20031
Zużyty sprzęt elektroniczny 19060
Ewidencja zezwoleń 15021
Wniosek 6682
Odpady komunalne 19268
Odpady w gospodarstwach 1420
Oświadczenia majątkowe 1151183
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 3353
Treść oświadczeń majątkowych 689111
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 495086
Wzory dokumentów 21788
Oświata 5408
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 20381
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5998
Dowozy szkolne 8223
Rejestry i Ewidencje 14869
Rejestry 20576
Ewidencje 6368
Archiwum Zakładowe 15568
Rejestr działalności regulowanej 5754
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8707
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2368
Rejestr Instytucji Kultury 30522
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 4192
Ewidencja kąpielik 5064
Protokoły pokontrolne 10451
Audyty 808
Plan audytu 1055
Sprawozdania z audytu 2207
Kontrole 1879
Kontrole podatkowe 4215
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1485
Zgromadzenia publiczne 5833
Petycje 15474
Wybory, referenda 6287
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 5013
Prezydent 2020 19403
Parlament 2019 10507
PE 2019 14307
Wybory samorządowe 2018 18117
Działalność telekomunikacyjna 10513
Nabór na wolne stanowiska 787161
Wymagane dokumenty 12046
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 2935
Cyberbezpieczeństwo 1877
Informacje dla pracowników 482
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 34833
Statut, uchwały 5287
Skład Zarządu 7238
Skład Komisji Rewizyjnej 5491
Wzory deklaracji i wniosków 6539
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 661
Kodeks etyki 542

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 48834
Adresy i Telefony 259063
Redakcja Biuletynu 19028
Statystyki 9280
Rejestr zmian 2412514
Mapa serwisu 9140
O biuletynie 18006
Nieudostępnione w BIP 24316
RODO w Urzędzie 21608
Polityka prywatności 1532
Deklaracja dostępności 846
Dostępność architektoniczna 1560
Koordynator do spraw dostępności 1177
« powrót do poprzedniej strony