ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 7490
Podstawa prawna działania 967
Statut Gminy 76
Burmistrz Lubska 1951
Liczba mieszkańców 2270
Strategia rozwoju gminy 63
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 5197
Regulamin organizacyjny 2012
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 2372
Żłobek Nr 1 2584
Przedszkole Nr 1 2005
Przedszkole Nr 2 2758
Przedszkole Nr 3 1983
Przedszkole Nr 5 2356
Szkoła Podstawowa Nr 1 2289
Szkoła Podstawowa Nr 2 1978
Szkoła Podstawowa Nr 3 3115
Szkoła Podstawowa w Górzynie 2061
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3462
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2020
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 2535
Spółki z udziałem Gminy 1224
PGKiM Sp. z o.o. 2325
LWiK Sp. z o.o. 1534
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 932
Biblioteka 2237
Lubski Dom Kultury 1629
Sołectwa w Gminie 3848
Rada Miejska w Lubsku 5701
Radni 3913
Uchwały Rady Miejskiej 639230
Projekty Uchwał 21892
Raport o stanie gminy 1138
Posiedzenia Rady Miejskiej 21871
Protokoły z głosowań 2043
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 5955
Transmisja obrad 3202
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 1552
Młodzieżowa Rada Miejska 2584
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 1348
Obwieszczenia - wybory 2929
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11162

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 804243
Druki 111329
Jak załatwić 468169
Wydziały 299829
Sprawy 370509
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19593
Akty prawne 3833980
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 11630
Zarządzenia Burmistrza 3219124
Interpretacje 4922
Wykonanie budżetu 44582
Sprawozdania finansowe 3660
Zamówienia publiczne 2016385
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5330
Zamówienia do 30 000 Euro 343839
Zamówienia w BIP 40655
Zamówienia na Platformie Zakupowej 5009
Regulamin 3760
Archiwum do 31.01.2016 40688
Zawarte Umowy 208994
Inwestycje celu publicznego 9858
Inwestycje celu publicznego 2019 19276
Inwestycje celu publicznego 2020 1363
Plany zagospodarowania przestrzennego 62040
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 550397
Nieruchomości - wykazy 104207
Sprzedaż nieruchomości 760110
Najem 219858
Dzierżawy 426179
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 315539
Program Ochrony Środowiska 19168
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 48275
Usuwanie azbestu 17940
Zużyty sprzęt elektroniczny 17782
Ewidencja zezwoleń 14213
Wniosek 5941
Odpady komunalne 15074
Odpady w gospodarstwach 658
Oświadczenia majątkowe 1025878
Podstawa prawna 7726
Treść oświadczeń majątkowych 601906
Wzory oświadczeń 645
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 459409
Wzory dokumentów 18522
Oświata 4390
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 19348
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5694
Dowozy szkolne 6889
Rejestry i Ewidencje 13234
Rejestry 19514
Ewidencje 5893
Archiwum Zakładowe 14709
Rejestr działalności regulowanej 5473
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7949
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1466
Rejestr Instytucji Kultury 28015
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 3503
Ewidencja kąpielik 2529
Protokoły pokontrolne 9343
Audyty 16
Plan audytu 66
Sprawozdania z audytu 50
Kontrole 1105
Kontrole podatkowe 2753
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 908
Petycje 8430
Zgromadzenia publiczne 4796
Wybory, referenda 6263
Prezydent 2020 3202
Parlament 2019 6022
PE 2019 9610
Wybory samorządowe 2018 9453
Referendum 6.9.2015 17824
Nabór na wolne stanowiska 757293
Wymagane dokumenty 10633
Działalność telekomunikacyjna 8571
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 922
Cyberbezpieczeństwo 672
Informacje dla pracowników 0
PKZP 32382
Statut, uchwały 4543
Skład Zarządu 6151
Skład Komisji Rewizyjnej 4875
Wzory deklaracji i wniosków 5805

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 40486
Adresy i Telefony 241849
Redakcja Biuletynu 18052
Statystyki 8387
Rejestr zmian 2180124
Mapa serwisu 8190
O biuletynie 16939
Nieudostępnione w BIP 22357
RODO w Urzędzie 13474
Polityka prywatności 760
« powrót do poprzedniej strony