ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 27121
Podstawa prawna działania 12991
Statut 141
Burmistrz Lubska 12966
Liczba mieszkańców 6867
Strategia rozwoju gminy 126
Raport o stanie gminy 1
Urząd Miejski 17165
Regulamin organizacyjny 5035
Adresy i telefony 1
Jednostki Organizacyjne Gminy 5343
Żłobek Nr 1 14481
Przedszkole Nr 1 8215
Przedszkole Nr 2 8047
Przedszkole Nr 3 4913
Przedszkole Nr 5 6298
Szkoła Podstawowa Nr 1 8162
Szkoła Podstawowa Nr 2 9361
Szkoła Podstawowa Nr 3 15127
Szkoła Podstawowa w Górzynie 5744
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13548
Ośrodek Sportu i Rekreacji 8897
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 9585
Spółki z udziałem Gminy 2632
PGKiM Sp. z o.o. 29077
LWiK Sp. z o.o. 3913
ZZO Sp. z o.o. 2
Instytucje kultury 5367
Sołectwa w Gminie 12848
Rada Miejska w Lubsku 14273
Radni 8853
Uchwały Rady Miejskiej 2513901
Projekty Uchwał 70061
Posiedzenia Rady Miejskiej 98931
Protokoły z głosowań 8207
Regulamin Rady Miejskiej 1
Skład Rady poprzednich kadencji 19323
Transmisja obrad 8567
Klauzula informacyjna 1
Interpelacje 12038
Raport o stanie gminy 9115
Młodzieżowa Rada Miejska 5941
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 9459
Obwieszczenia - wybory 9515
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42976
Skład Komisji 1865
Zakres działania Komisji 1152
Przepisy prawne 5163
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3531
Instytucje pomocowe 1148
Harmonogram pracy Punktu 4186
Kontakt 4229
Dyżur GKRPA 1190
Posiedzenia GKRPA 3744
Leczenie odwykowe 4548
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 4211

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 1136731
Druki 160080
Jak załatwić 565292
Wydziały 348485
Sprawy 426969
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25558
Akty prawne 6138662
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 23341
Zarządzenia Burmistrza 5138522
Interpretacje 8087
Wykonanie budżetu 54190
Sprawozdania z wykonania budżetu 10207
Sprawozdania Rb 10690
Sprawozdania finansowe 14118
Zamówienia publiczne od 2021 r. 4925
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7285
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2253710
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8447
Zamówienia do 130 tys. 391639
Zamówienia na Platformie Zakupowej 7961
Zamówienia w BIP 71190
Regulamin 9990
Zawarte Umowy 236145
Inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy 14532
Inwestycje celu publicznego 5237
Warunki zabudowy 544
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 88444
Plany zagospodarowania 8204
Projekty planów zagospodarowania 4854
Portal Informacji Przestrzennej 0
Studium 6821
Przetargi 748316
Nieruchomości - wykazy 117044
Sprzedaż nieruchomości 878074
Najem 249147
Dzierżawy 478445
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 496465
Program Ochrony Środowiska 29179
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 64294
Usuwanie azbestu 29305
Zużyty sprzęt elektroniczny 20364
Ewidencja zezwoleń 22900
Wniosek 8662
Odpady komunalne 36506
Odpady w gospodarstwach 2298
Oświadczenia majątkowe 1253573
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 22540
Treść oświadczeń majątkowych 831650
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 546276
Wzory dokumentów 32308
Oświata 6573
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 25145
Szkoły i przedszkola niepubliczne 7135
Dowozy szkolne 16284
Rejestry i Ewidencje 26388
Rejestry 31238
Ewidencje 6903
Archiwum Zakładowe 17263
Rejestr działalności regulowanej 6050
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10275
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6975
Rejestr Instytucji Kultury 38998
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 6746
Ewidencja kąpielik 11697
Protokoły pokontrolne 12276
Audyty 1632
Plan audytu 8436
Sprawozdania z audytu 12190
Kontrole 2864
Kontrole podatkowe 7539
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3959
Zgromadzenia publiczne 9203
Petycje 31943
Wybory, referenda 6296
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 21448
Prezydent 2020 40125
Parlament 2019 20337
PE 2019 24800
Wybory samorządowe 2018 38638
Konsultacje z mieszkańcami 3304
Działalność telekomunikacyjna 15660
Nabór na wolne stanowiska 817787
Wymagane dokumenty 16515
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 7419
Cyberbezpieczeństwo 4383
Informacje dla pracowników 1546
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 42760
Statut, uchwały 10020
Skład Zarządu 21306
Skład Komisji Rewizyjnej 8483
Wzory deklaracji i wniosków 10113
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 4317
Kodeks etyki 5685

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 90515
Adresy i Telefony 284620
Redakcja Biuletynu 20455
Statystyki 10345
Rejestr zmian 2816711
Mapa serwisu 9985
O biuletynie 20324
Nieudostępnione w BIP 29140
RODO w Urzędzie 37665
Polityka prywatności 4481
Deklaracja dostępności 3821
Dostępność architektoniczna 8620
Koordynator do spraw dostępności 6313
« powrót do poprzedniej strony