ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 12346
Podstawa prawna działania 1754
Statut Gminy 118
Burmistrz Lubska 3465
Liczba mieszkańców 4208
Strategia rozwoju gminy 98
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 10449
Regulamin organizacyjny 3215
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 3891
Żłobek Nr 1 6595
Przedszkole Nr 1 3289
Przedszkole Nr 2 4680
Przedszkole Nr 3 3344
Przedszkole Nr 5 3999
Szkoła Podstawowa Nr 1 4338
Szkoła Podstawowa Nr 2 3670
Szkoła Podstawowa Nr 3 6485
Szkoła Podstawowa w Górzynie 3593
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6887
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3304
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 4325
Spółki z udziałem Gminy 1996
PGKiM Sp. z o.o. 11177
LWiK Sp. z o.o. 2684
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 1872
Sołectwa w Gminie 6642
Rada Miejska w Lubsku 8983
Radni 6144
Uchwały Rady Miejskiej 1546562
Projekty Uchwał 38643
Raport o stanie gminy 2889
Posiedzenia Rady Miejskiej 52845
Protokoły z głosowań 3512
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 10883
Transmisja obrad 4779
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 5251
Młodzieżowa Rada Miejska 4222
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 2289
Obwieszczenia - wybory 5305
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 23089
Skład Komisji 350
Zakres działania Komisji 375
Przepisy prawne 802
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 350
Instytucje pomocowe 402
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 532
Kontakt 495
Dyżur GKRPA 415
Posiedzenia GKRPA 770
Leczenie odwykowe 653
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 1175

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 953597
Druki 128729
Jak załatwić 517920
Wydziały 324389
Sprawy 398984
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22565
Akty prawne 4971969
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 14925
Zarządzenia Burmistrza 4182848
Interpretacje 6434
Wykonanie budżetu 48765
Sprawozdania z wykonania budżetu 2059
Sprawozdania Rb 2057
Sprawozdania finansowe 7728
Zamówienia publiczne od 2021 r. 1958
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1300
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2161119
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7137
Zamówienia do 130 tys. 375803
Zamówienia na Platformie Zakupowej 6446
Zamówienia w BIP 58391
Regulamin 4652
Zawarte Umowy 219513
Inwestycje celu publicznego 11816
Inwestycje celu publicznego 2021 8163
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 73396
Plany zagospodarowania 1129
Projekty planów zagospodarowania 562
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Studium 1007
Przetargi 661529
Nieruchomości - wykazy 108664
Sprzedaż nieruchomości 809569
Najem 234053
Dzierżawy 452548
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 386668
Program Ochrony Środowiska 22624
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 54840
Usuwanie azbestu 21263
Zużyty sprzęt elektroniczny 19207
Ewidencja zezwoleń 15163
Wniosek 6818
Odpady komunalne 20412
Odpady w gospodarstwach 1532
Oświadczenia majątkowe 1170785
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 7768
Treść oświadczeń majątkowych 710963
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 502498
Wzory dokumentów 23043
Oświata 5599
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 20588
Szkoły i przedszkola niepubliczne 6074
Dowozy szkolne 8755
Rejestry i Ewidencje 15129
Rejestry 22862
Ewidencje 6451
Archiwum Zakładowe 15714
Rejestr działalności regulowanej 5790
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8850
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2541
Rejestr Instytucji Kultury 31648
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 4338
Ewidencja kąpielik 6053
Protokoły pokontrolne 10669
Audyty 907
Plan audytu 1608
Sprawozdania z audytu 3196
Kontrole 2073
Kontrole podatkowe 4521
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1584
Zgromadzenia publiczne 6086
Petycje 17049
Wybory, referenda 6288
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 7261
Prezydent 2020 22463
Parlament 2019 11718
PE 2019 15345
Wybory samorządowe 2018 21190
Działalność telekomunikacyjna 11127
Nabór na wolne stanowiska 791648
Wymagane dokumenty 12596
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 3486
Cyberbezpieczeństwo 2107
Informacje dla pracowników 616
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 35953
Statut, uchwały 5465
Skład Zarządu 7444
Skład Komisji Rewizyjnej 5710
Wzory deklaracji i wniosków 6712
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 923
Kodeks etyki 679

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 52297
Adresy i Telefony 262631
Redakcja Biuletynu 19188
Statystyki 9454
Rejestr zmian 2466503
Mapa serwisu 9286
O biuletynie 18265
Nieudostępnione w BIP 24746
RODO w Urzędzie 23646
Polityka prywatności 1721
Deklaracja dostępności 1029
Dostępność architektoniczna 2457
Koordynator do spraw dostępności 1711
« powrót do poprzedniej strony