ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:19:38 Edycja elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:38 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu "Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego. Anna Kalinowska
14:19:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 85/Z/2022 Anna Kalinowska
12:55:54 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce oznaczonej ewidencyjne nr 14/19 obręb 0006 m. Lubsko. Anna Kalinowska
12:50:20 Edycja elementu informacja Dane informacyjne Anna Kalinowska
10:15:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 21.07.2022 r. znak : GKO.6220.1.2022 dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 80,66 MWAC wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:03 Deaktywacja elementu załącznik do informacji GKO.6220.34.2020 decyzja Burmistrza Lubska z dnia 04.07.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 04.07.2022 r., znak GKO.6220.34.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.34.2020 z dnia 08 stycznia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – generatory Lubsko Północny Wschód 2 (PW 2)„ o mocy do 6 MWAC, na działce ozn. nr 123/2 obręb Mokra, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
14:31:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 20.07.2022 r., znak GKO.6220.8.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 259/4, 256/2, 249/1, 250/1, 237/1, 235/1, 291/2 obręb Stara Woda, gmina Lubsko o mocy do 66 MW.” Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:19 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego (działka nr 122/1 obręb 8 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-07-19 00:00:00 do 2022-08-09 00:00:00)
Marta Słowińska
14:02:11 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 122/1 obręb 8 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-07-19 00:00:00 do 2022-08-09 00:00:00)
Marta Słowińska

Nawigacja między stronami listy informacji