Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść załacznika - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie w sprawie zmiany decyzji nr 15/2019 z dnia 10.09.2019r. 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej w postaci linii optotelekomunikacyjnej oraz linii kablowej średniego napięcia łączącej inwestycje fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2 z punktem przyłączenia (słup SN na działce 0 nr ewid. 876/2, obręb Białków), na działkach 0 nr ewid. Sebastian Górski
08:12:02 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie w sprawie zmiany decyzji nr 15/2019 z dnia 10.09.2019r. 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej w postaci linii optotelekomunikacyjnej oraz linii kablowej średniego napięcia łączącej inwestycje fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2 z punktem przyłączenia (słup SN na działce 0 nr ewid. 876/2, obręb Białków), na działkach 0 nr ewid.: 58/3, 255, obręb 0010, położonych w m. Lutol oraz na działce 0 nr ewid. 876/2, obręb 0001, położonej w m. Białków, Gmina Lubsko. Sebastian Górski
08:09:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść obwieszczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na budowie sieci elektroenergetycznej Sebastian Górski
08:07:52 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na budowie sieci elektroenergetycznej: wymiany istniejqcej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa Iinii kablowej SN w m. Mierkow, na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych 57/1 , 252/1,250/1,26611,253,267,279/1,255/1,375, 273/1, 348, 182/2, obr~b 0011, polozonych, w m. Mierkow, Gmina Lubsko. Sebastian Górski
07:28:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 Iwona Poszwa
07:28:24 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 Iwona Poszwa

Zmiany z dnia: 2020-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:40 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wyniku naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: SK.2110.3.2020 Sebastian Górski
14:54:07 Deaktywacja elementu wakaty - załącznik Informacja o wyniku naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: SK.2110.3.2020 Sebastian Górski
14:50:42 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wyniku naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: SK.2110.3.2020 Sebastian Górski
14:49:52 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie SK.2110.3.2020 Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji