ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Poprawa Efektywności Energetycznej - Dywersyfikacja Źródeł Energii- Zmieniajmy Gminy Na Lepsze Anna Kalinowska
08:01:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przedłużenie konsultacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Anna Kalinowska
08:00:58 Edycja elementu informacja Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:13:32 Upublicznienie elementu informacja Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny Gozdno-Górzyn Anna Kalinowska
12:07:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubsko za II kwartał 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubsko Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Tabela II. Karta kąpieliska aktualizacja 03.08.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja kąpielisk - 2022 Anna Kalinowska
13:05:07 Upublicznienie elementu informacja Zagospodarowanie terenu nad zalewem „Karaś” związanych z budową budynku handlowo-usługowego oraz sanitariatów na potrzeby Centrum Informacji Turystyczne
(widoczna od 2022-08-03 00:00:00 do 2022-08-26 00:00:00)
Iwona Poszwa
12:58:13 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe - załącznik Treść oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Roman Żaczyk Anna Kalinowska
12:57:10 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Roman Żaczyk (ostatni dzień publikacji: 2022-08-03) Anna Kalinowska
12:57:10 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Aurelia Fert (ostatni dzień publikacji: 2028-08-03) Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji