ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:18 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 1408/4, 1438/1 obręb 0008 położonych w m. Górzyn, 301 obręb 0015 położonej w m. Raszyn, 212, 206/1, 206/2, 206/3 obręb 0001, położonych w Lubsku Anna Kalinowska
13:17:18 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce ewidencyjnie oznaczonej nr 1082 obręb 0008, położonej w m. Górzyn. Anna Kalinowska
13:17:18 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 226, 252, 189/2 obręb 0002, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:18 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c pe 90mm, budowie sieci gazowej ś/c pe 63mm, budowie przyłącza gazu ś/c pe 25mm, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 22/3, 9/3, 17/42, 17/28, 17/31, 17/27, obręb 0002, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a) budowie kanalizacji deszczowej o długości do 100 MB, b) przebudowie istniejącej ulicy z chodnikami, c) utwardzeniu terenu na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 368/2, 5/1, 101 obręb 0002, położonych przy ul. Moniuszki oraz ul. Gdańskiej w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania domów jednorodzinnych w m. Nowiniec, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 884, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 886/8, 886/9, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13, 886/14, 886/15, 886/16, 886/17, 886/19, 886/20, 886/21, 886/22, 886/23 obręb Białków, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową 15/0,4kV zasilających projektowaną elektrownię fotowoltaiczną "Górzyn 2", na działkach o numerach ewidencyjnych 640/9, 640/8, 1078, 1633, 1199, 1081,1753/1 obręb 0008 Górzyn, Gmina Lubsko Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) , na dzialkach ewidencyjnie oznaczonych nr 12, 11, 10/9, 10/6, 8/3, 9/3, 22/3 obręb 0002, położonych przy ul. Gdańskiej i ul. Paderewskiego w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 62/2, 348/23, 348/8, 53/16, 348/1 , 53/4, 53/7, 349/25, 341/1 , 326/2 obręb 0005 , położonych przy ul. Witosa w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 107, 122, 121, 123, 125, 173, 172, 174, 302, 301, 326 obręb 0002, 111, 110, 112/1, 162/1 obręb 0001, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji