Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:58:59 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 94/z/2023 Sebastian Górski
11:57:28 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik 96/z/2023 - Nazwa elementu do którego przynależy - 96/z/2023 Sebastian Górski
11:56:41 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 96/z/2023 Sebastian Górski
09:14:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO w 2023 r. Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. - Nazwa elementu do którego przynależy - OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO w 2023 r. Rodzaj zadania Sebastian Górski
09:14:36 Upublicznienie elementu informacja OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO w 2023 r. Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Sebastian Górski
08:06:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wybory Do Izb Rolniczych Obwieszczenie zdnia 5 września 2023r. - Nazwa elementu do którego przynależy - Wybory Do Izb Rolniczych - Obwieszczenie zdnia 5 września 2023r. Sebastian Górski
08:05:42 Upublicznienie elementu informacja Wybory Do Izb Rolniczych - Obwieszczenie zdnia 5 września 2023r. Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2023-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:01:46 Upublicznienie elementu informacja Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Sebastian Górski
11:13:02 Edycja elementu informacja UPROSZCZONA OFERTA Realizacji ZADANIA Publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Sebastian Górski
11:11:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO - Nazwa elementu do którego przynależy - UPROSZCZONA OFERTA Realizacji ZADANIA Publicznego Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji