ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 62/2, 348/23, 348/8, 53/16, 348/1 , 53/4, 53/7, 349/25, 341/1 , 326/2 obręb 0005 , położonych przy ul. Witosa w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:17 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 107, 122, 121, 123, 125, 173, 172, 174, 302, 301, 326 obręb 0002, 111, 110, 112/1, 162/1 obręb 0001, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska
13:03:15 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.35.2022
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Milena Małachowska
13:03:08 Deaktywacja elementu Przetargi - załącznik lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Kilińskiego 10 w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: IGN.6840.33.2022 Milena Małachowska
13:03:02 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.33.2022
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Milena Małachowska
13:02:48 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.32.2022
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Milena Małachowska
13:02:27 Deaktywacja elementu Przetargi - załącznik lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Robotniczej 104 w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: IGN.6840.32.2022 Milena Małachowska
13:02:18 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.33.2022
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Milena Małachowska
13:02:18 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.32.2022
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Milena Małachowska
09:59:18 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał Gabriela Hładkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji