ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:06 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do najmu
(widoczna od 2021-07-06 00:00:00 do 2021-07-27 00:00:00)
Marta Słowińska
11:26:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 07.07.2021 r. znak GKO.6220.7.2021 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „ Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Chełm Żarski o łącznej mocy do 7MW (moc jednostkowa do 1MW), zlokalizowanych w miejscowości Chełm Żarski, gmina Lubsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii z możliwością dzielenia na części lub budowania całości". Sebastian Górski
11:26:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 07.07.2021 r. znak GKO.6220.7.2021 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „ Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Chełm Żarski o łącznej mocy do 7MW (moc jednostkowa do 1MW), zlokalizowanych w miejscowości Chełm Żarski, gmina Lubsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii z możliwością dzielenia na części lub budowania całości". Sebastian Górski
11:24:45 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 21.06.2021 r. znak GKO.6220.24.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach ozn. nr ewid. 77 i 78 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:12 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 5 lipca 2021 znak KGO.6220.7.2020 dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji.
(widoczna do 2021-07-20 00:00:00)
Sebastian Górski
15:35:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 5 lipca 2021 znak KGO.6220.7.2020 dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji. Sebastian Górski
15:34:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 5 lipca 2021 znak KGO.6220.7.2020 dotyczące wydania postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji.
(widoczna do 2021-07-26 00:00:00)
Sebastian Górski
12:49:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. Sebastian Górski
12:48:48 Upublicznienie elementu informacja Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. Sebastian Górski
10:19:40 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik ZARZĄDZENIE NR 68/z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji