Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:46:36 Upublicznienie elementu informacja Petycja do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2023-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:14 Edycja elementu informacja Dane informacyjne Anna Kalinowska
13:57:46 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach w m. Lubsko, na działkach o numerach ewidencyjnych 259/2, 260, 259/7, 258/5, 258/13, 258/14, 258/15, 258/16, 258/17, 258/18, 258/19, 258/20, 258/21, 258/22, 258/23, 258/24, 258/25, 258/26, obręb 0008, położonych w m. Lubsko, Gmina Lubsko
(widoczna od 2023-11-22 00:00:00)
Magdalena Gwoździńska-Gawron
12:25:38 Upublicznienie elementu informacja Informacja o negatywnych wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2023r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie pomiędzy ul. Gdańska a ul. Paderewskiego w Lubsku
(widoczna od 2023-11-22 00:00:00 do 2023-11-29 00:00:00)
Milena Małachowska
12:21:24 Upublicznienie elementu informacja Informacja o negatywnych wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2023r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 206/8 i 206/9 położonych w obr. 0002 miasta Lubsko
(widoczna od 2023-11-22 00:00:00 do 2023-11-29 00:00:00)
Milena Małachowska
12:16:54 Deaktywacja elementu Przetargi - załącznik działka nr 333/10 o pow. 0,1799 ha położona w obr. 0002 miasta Lubsko przy ul. Gdańskiej - Nazwa elementu do którego przynależy - IGN.6840.23.2023 Milena Małachowska
12:16:48 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.23.2023
(widoczna od 2023-10-18 00:00:00)
Milena Małachowska
12:16:09 Edycja elementu Przetargi IGn.6840.28.2023
(widoczna od 2023-08-25 00:00:00)
Milena Małachowska
12:15:19 Edycja elementu Przetargi IGn.6840.28.2023
(widoczna od 2023-08-25 00:00:00)
Milena Małachowska
12:15:18 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.23.2023
(widoczna od 2023-10-18 00:00:00)
Milena Małachowska

Nawigacja między stronami listy informacji