ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:27:33 Deaktywacja elementu informacja Projekty uchwał Sebastian Górski
13:04:14 Upublicznienie elementu informacja wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla NAJEMCY Elżbieta Perdoch
09:37:48 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 22.06.2021 r. znak GKO.6220.23.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 322/4 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
08:55:53 Edycja elementu informacja Organizacja instytucji kultury Sebastian Górski
08:55:06 Edycja elementu informacja Oznaczenie Instytucji Kultury Sebastian Górski
08:54:47 Edycja elementu informacja Oznaczenie Instytucji Kultury Sebastian Górski
08:54:25 Edycja elementu informacja Oznaczenie Instytucji Kultury Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Sebastian Górski
14:30:27 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr Sebastian Górski
12:06:54 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko przeznaczonej do wydzierżawienia (dz. nr 32/2 ul. Warszawska w Lubsku, obręb 3)
(widoczna od 2021-07-06 00:00:00 do 2021-07-27 00:00:00)
Marta Słowińska

Nawigacja między stronami listy informacji