ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji w sprawie określenia ''Programu opieki nad zwierzętamĺ bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko'' - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Joanna Daniłkiewicz
13:43:26 Usunięcie elementu załącznik do informacji w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko" - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Anna Kalinowska
10:43:45 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/4, 146/3, obręb 0005, położonych w Lubsku przy ul. Słowackiego i ul. Grobli.
(widoczna od 2023-03-28 00:00:00 do 2023-04-12 00:00:00)
Magdalena Gwoździńska-Gawron
08:47:10 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko dla terenów położonych nad Zalewem Karaś oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu
(widoczna od 2023-03-28 00:00:00 do 2023-04-28 00:00:00)
Magdalena Gwoździńska-Gawron

Zmiany z dnia: 2023-03-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:09 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – jezdnego Dłużek – Lubsko, na działkach o numerach ewidencyjnych: - 35/1, 32/3, 33/7, obręb 0005, Lubsko, - 14/6, 16/1, 14/5, 2/8, 3, 4, 5, 17/2, 18/4, 14/4, 14/25, 19/1, 18/30, obręb 0006, Lubsko, - 66, 1/3, obręb 0007, Lubsko, - 320/1, 318, 317/4 i 510, obręb 0006 Dłużek, Gmina Lubsko.
(widoczna od 2023-03-27 00:00:00 do 2023-04-12 00:00:00)
Magdalena Gwoździńska-Gawron
12:25:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko" - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Gabriela Hładkiewicz
12:19:23 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
(widoczna do 2029-03-27 00:00:00)
Anna Kalinowska
10:09:14 Upublicznienie elementu Przetargi IGN.6840.13.2023
(widoczna od 2023-03-27 00:00:00)
Milena Małachowska
10:06:59 Upublicznienie elementu Przetargi IGN.6840.12.2023
(widoczna od 2023-03-27 00:00:00)
Milena Małachowska
10:04:55 Upublicznienie elementu Przetargi IGN.6840.11.2023
(widoczna od 2023-03-27 00:00:00)
Milena Małachowska

Nawigacja między stronami listy informacji