ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:28:18 Edycja elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:53 Upublicznienie elementu informacja wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla NAJEMCY
(widoczna od 2022-07-06 00:00:00 do 2022-07-27 00:00:00)
Elżbieta Perdoch

Zmiany z dnia: 2022-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:54 Edycja elementu informacja Punkt Informacyjno Konsultacyjny Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:21:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 81/Z/2022 Anna Kalinowska
16:19:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 04.07.2022 r., znak GKO.6220.34.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.34.2020 z dnia 08 stycznia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – generatory Lubsko Północny Wschód 2 (PW 2)„ o mocy do 6 MWAC, na działce ozn. nr 123/2 obręb Mokra, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
10:58:44 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych
(widoczna od 2022-07-04 00:00:00 do 2022-07-25 00:00:00)
Milena Małachowska

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:22 Edycja elementu załącznik do informacji udział w wysokości 120/1000 w budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Lubsku - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23 czerwca 2022r. Milena Małachowska
12:15:05 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23 czerwca 2022r.
(widoczna od 2022-07-01 00:00:00 do 2022-07-08 00:00:00)
Milena Małachowska
11:47:21 elementu informacja Ewidencja kąpielisk - status archiwalny Anna Kalinowska
11:46:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Tabela I. Wykaz kąpielisk - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja kąpielisk - 2022 Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji