ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:57:08 Upublicznienie elementu informacja Informacja o złożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz WPF Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:35 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie MGOPS 10.11.2022 Anna Kalinowska
11:43:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 16.11.2022 r., znak GKO.6220.15.2022 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Górzyn o mocy do 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą„ zlokalizowaną na działce nr ewid. 1773 obręb Górzyn. Anna Kalinowska
09:20:10 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA o negatywnym wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Lubsku
(widoczna od 2022-11-16 00:00:00 do 2022-11-23 00:00:00)
Milena Małachowska

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:54 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie miejsca odpoczynku- tężnia hybrydowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce o numerze ewidencyjnym 14/19 obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego.
(widoczna do 2022-11-24 00:00:00)
Anna Kalinowska
13:33:42 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE-RC, na działkach o numerach ewidencyjnych 115/1, 124, 114 obręb 0008, położonych w Lubsku przy ul. 3 Maja i ul. Głowackiego.
(widoczna do 2022-11-19 00:00:00)
Anna Kalinowska
13:32:19 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 570/2, obręb 0008, położonej w m. Górzyn, Gmina Lubsko.
(widoczna do 2022-11-30 00:00:00)
Anna Kalinowska
13:28:24 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Lubsko o łącznej mocy do 176 MW, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1752/4 i 1753/6, położonych w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko oraz na działkach o nr ewidencyjnych Anna Kalinowska
13:28:24 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń przedszkolnych na żłobek, na działce o nr ewid. Anna Kalinowska
13:28:24 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony