ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:52:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: w sprawie zmiany uchwaly nr XVI/77/l5 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:50:54 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lubsko - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:50:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Sebastian Górski
13:48:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny 2021/2022. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:46:11 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:45:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
13:41:44 Upublicznienie elementu informacja Projekty Uchwał Sebastian Górski
13:37:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku Sebastian Górski
13:35:15 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony