ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejących ulic, budowie chodników i miejsc postojowych dla samochodów, budowie kanalizacji deszczowej,przebudowie kolizji,przebudowie oświetlenia drogowego,budowie ciągów pieszo-jezdnych na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 171/1, 246, 127, 200, 126/4, 169, 126/3, 230/2, 230/1 i 242 obręb 0003, w Lubsku. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
14:04:07 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejących ulic, budowie chodników i miejsc postojowych dla samochodów, budowie kanalizacji deszczowej,przebudowie kolizji,przebudowie oświetlenia drogowego,budowie ciągów pieszo-jezdnych na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 171/1, 246, 127, 200, 126/4, 169, 126/3, 230/2, 230/1 i 242 obręb 0003, w Lubsku. Sebastian Górski
13:10:38 Edycja elementu załącznik do informacji PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:20 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik zarządzenie - Nazwa elementu do którego przynależy: 67/Z/2021 Sebastian Górski
15:04:14 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 67/Z/2021 Sebastian Górski
14:58:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski
14:57:14 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał Sebastian Górski
13:56:39 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty Uchwał Sebastian Górski
13:56:22 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie zmiany uchwaly nr XVI/77/l5 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty Uchwał Sebastian Górski
13:56:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021. - Nazwa elementu do którego przynależy Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony