ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:25 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. 232 obręb 2 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-07-18 00:00:00 do 2022-08-08 00:00:00)
Marta Słowińska
15:13:57 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
(widoczna od 2022-07-18 00:00:00 do 2022-08-08 00:00:00)
Marta Słowińska
15:13:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego
(widoczna od 2022-07-18 00:00:00 do 2022-08-08 00:00:00)
Marta Słowińska
14:23:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.07.2022 r., znak GKO.6220.9.2022 dot. wezwania Inwestora o złożenie wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 33/5, 41/2, 42, 155/2, 326/1, 370, 44, 40/1, 374, 377 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko i dz. nr 47/1, 37/3, 32/1 obręb Zabłocie, gmina Jasień o mocy do 117 MW”. Anna Kalinowska
13:20:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie umieszczenia infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) na stronie internetowej Gminy lub BIP. Anna Kalinowska
12:20:27 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części pomieszczeń przedszkolnych na żłobek, na działce o nr ewid. 175/4, obręb 0005, położonej w Lubsku przy ul. Janusza Korczaka. Anna Kalinowska
12:19:10 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, Anna Kalinowska
12:16:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.07.2022 r., znak GKO.6220.9.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 33/5, 41/2, 42, 155/2, 326/1, 370, 44, 40/1, 374, 377 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko i dz. nr 47/1, 37/3, 32/1 obręb Zabłocie, gmina Jasień o mocy do 117 MW”. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-07-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Tabela II. Karta kąpieliska aktualizacja 14.07.2022r - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja kąpielisk - 2022 Sebastian Górski
12:17:51 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 29.06.2022 r., znak GKO.6220.17.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.17.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 5 (PW 5)„ o mocy do 38 MWAC, na działkach ozn. nr 49/9, 49/10, 57/1, 71/2, 86, 90, 92, 332, 333/1, 333/2 obręb Małowice oraz na działce 360/1 obręb Stara Woda, gmina Lubsko. Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony