ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Joanna Daniłkiewicz
12:41:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Joanna Daniłkiewicz
12:39:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036. - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Joanna Daniłkiewicz
12:37:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał Joanna Daniłkiewicz
12:35:19 Usunięcie elementu informacja w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022 Joanna Daniłkiewicz
12:34:39 Upublicznienie elementu informacja w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022 Joanna Daniłkiewicz

Zmiany z dnia: 2022-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:59 Upublicznienie elementu informacja Bbwieszczenie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło łowickie "Bór" Zielona Góra Anna Kalinowska
11:14:05 Edycja elementu informacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(widoczna od 2013-05-01 00:00:00)
Anna Kalinowska
11:06:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18 listopada 2022 r. znak GKO.6220.17.2022 r. dot. wydania postanowienia nakładającego na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 kV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 345, 372, 19/1, 5, 2, 3, 8 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 34 MW.” Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:47 Upublicznienie elementu informacja Informacja o pozytywnym wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części gruntu gminnego z przeznaczeniem na cel rolny -ogród przydomowy (działka nr 120/2 obręb 3 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-11-17 00:00:00 do 2022-11-24 00:00:00)
Marta Słowińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony