ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 23.05.2023 r. dot. wydania postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Lubska z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Lubska GKO.6220.17.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 5 (PW 5) o mocy do 38 MWAC, na działkach ozn. nr 49/9, 49/10, 57/1, 71/2, 86, 90, 92, 332, 333/1, 333/2 obręb Małowice oraz na działce 360/1 obręb Stara Woda, gmina Lubsko.” Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2023-05-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:51:12 elementu informacja Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Gozdnie - status archiwalny Anna Kalinowska
15:51:12 elementu informacja Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągu publ. SUW Białków - status archiwalny Anna Kalinowska
15:51:12 elementu informacja Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągu publ. SUW Glinka Górna. - status archiwalny Anna Kalinowska
15:45:16 elementu informacja Agrolotnicze zabiegi lotnicze ograniczające liczebność szkodliwych owadów na terenie Nadleśnictwa Brzózka - status archiwalny Anna Kalinowska
14:27:52 Edycja elementu informacja Punkt Informacyjno Konsultacyjny Anna Kalinowska
12:34:50 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(działka nr 380/11 obręb 3 m. Lubsko)
(widoczna od 2023-05-22 00:00:00 do 2023-06-12 00:00:00)
Marta Słowińska
08:27:23 Upublicznienie elementu informacja Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2023-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:21:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 19.05.2023 r. znak: GKO.6220.18.2022 dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Sebastian Górski
16:19:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 19.05.2023 r. znak: GKO.6220.17.2022 dot. zawiadomienia o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony