ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:44:10 Upublicznienie elementu informacja Ocena jakości wody w kąpielisku Nowiniec Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 22.06.2022 r., znak GKO.6220.20.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.20.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 6 (PW 6)„ o mocy do 17 MWAC, na działkach ozn. nr 207/5, 207/6, 208/1, 213/3 i 876 obręb Lutol, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
08:29:01 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. nr 2,26,29,35, 40 i część dz. nr 58 obręb Tarnów, Gmina Lubsko)
(widoczna od 2022-06-22 00:00:00 do 2022-07-13 00:00:00)
Marta Słowińska

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:08 Upublicznienie elementu informacja Ewidencja kąpielisk - 2022 Anna Kalinowska
12:44:19 Edycja elementu informacja Nowa lokalizacja MGOPS, ZGMK i części wydziałów UM Anna Kalinowska
12:26:52 Upublicznienie elementu informacja Nowa lokalizacja MGOPS, ZGMK i części wydziałów UM Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:39 Upublicznienie elementu informacja Informacja o pozytywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na najem części gruntu gminnego o pow. 24,00 m2 z przeznaczeniem pod garaż blaszany (dz. nr 31/3 obręb 8 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-06-20 00:00:00 do 2022-06-27 00:00:00)
Marta Słowińska
12:19:08 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8 + 005 w miejscowości Górzyn Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:57:33 Edycja elementu informacja Dane informacyjne Anna Kalinowska
11:20:22 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Lubsko o łącznej mocy do 176 MW, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1752/4 i 1753/6, położonych w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko oraz na działkach o nr ewidencyjnych Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony