ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:29:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r., znak GKO.6220.7.2020 dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Lubsko o łącznej mocy do 176 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1752/4, 1753/6 obręb Górzyn oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/1, 20/1, 24/1, 35/1, 45/2, 48/6, 51/1, 52, 56/6, 63/9 obręb Lutol, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie”. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r., znak GKO.6220.7.2020 dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Lubsko o łącznej mocy do 176 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1752/4, 1753/6 obręb Górzyn oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/1, 20/1, 24/1, 35/1, 45/2, 48/6, 51/1, 52, 56/6, 63/9 obręb Lutol, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie”. Sebastian Górski
13:29:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r., znak GKO.6220.7.2020 dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Lubsko o łącznej mocy do 176 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1752/4, 1753/6 obręb Górzyn oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/1, 20/1, 24/1, 35/1, 45/2, 48/6, 51/1, 52, 56/6, 63/9 obręb Lutol, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie”. Sebastian Górski
12:17:00 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. - Nazwa elementu do którego przynależy: 72/z/2021 Sebastian Górski
12:16:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 72/z/2021 Sebastian Górski
11:18:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r. znak GKO.6220.7.2020 r. dot. zmiany wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w obrębie Lutol. Zmiana polega na zwiększeniu mocy planowanego przedsięwzięcia ze 120 MWp do 176MWp. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r. znak GKO.6220.7.2020 r. dot. zmiany wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w obrębie Lutol. Zmiana polega na zwiększeniu mocy planowanego przedsięwzięcia ze 120 MWp do 176MWp. Sebastian Górski
11:17:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 09.07.2021 r. znak GKO.6220.7.2020 r. dot. zmiany wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w obrębie Lutol. Zmiana polega na zwiększeniu mocy planowanego przedsięwzięcia ze 120 MWp do 176MWp. Sebastian Górski
09:16:49 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 24.06.2021 r. znak GKO.6220.22.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 49/1 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
09:14:22 Upublicznienie elementu informacja wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla NAJEMCY
(widoczna od 2021-07-09 00:00:00 do 2021-07-30 00:00:00)
Elżbieta Perdoch

Zmiany z dnia: 2021-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 08.07.2021 r. znak GKO.6220.4.2021 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Starej Wodzie, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie na działkach o nr ewid. 104, 105/2, 106" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 08.07.2021 r. znak GKO.6220.4.2021 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Starej Wodzie, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie na działkach o nr ewid. 104, 105/2, 106" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Górski
15:15:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 08.07.2021 r. znak GKO.6220.4.2021 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Starej Wodzie, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie na działkach o nr ewid. 104, 105/2, 106" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony