ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:42:46 Upublicznienie elementu dokument Oświadczenie np. działalność gospodarcza - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:42:46 Upublicznienie elementu dokument ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NETTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:42:46 Upublicznienie elementu dokument Informacja dotycząca rodzaju dochodów uwzględnianych do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:42:45 Upublicznienie elementu dokument OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:42:45 Upublicznienie elementu dokument Oświadczenie o dochodach - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:42:44 Upublicznienie elementu dokument Wniosek - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:36:35 Deaktywacja elementu dokument Oświadczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:36:35 Deaktywacja elementu dokument Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek mieszkaniowy Anna Kalinowska
13:15:38 Upublicznienie elementu informacja Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022r.
(widoczna do 2022-07-01 00:00:00)
Anna Kalinowska
13:14:07 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubsku
(widoczna od 2022-06-23 00:00:00 do 2022-08-25 00:00:00)
Iwona Poszwa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony