ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:49:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji XLIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku w dniu 2022- 06-30 - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z głosowań Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:25:15 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022 Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:31 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 77/Z/2022 Anna Kalinowska
15:12:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 78/z/2022 Anna Kalinowska
15:08:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 29.06.2022 r., znak GKO.6220.27.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.27.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 4 (PW 4)„ o mocy do 15 MWAC, na działkach ozn. nr 74/3, 75/1, 78/4 obręb Mokra, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
12:50:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 29.06.2022 r., znak GKO.6220.17.2020 dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Lubska GKO.6220.17.2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 5 (PW 5)„ o mocy do 38 MWAC, na działkach ozn. nr 49/9, 49/10, 57/1, 71/2, 86, 90, 92, 332, 333/1, 333/2 obręb Małowice oraz na działce 360/1 obręb Stara Woda, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
07:41:29 Edycja elementu załącznik do informacji Karta kąpieliska aktualizacja 29.06.2022 r - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja kąpielisk - 2022 Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:54 Edycja elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Anna Kalinowska
14:17:11 Edycja elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Anna Kalinowska
12:38:37 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Białków, Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony