ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. 5 - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:34:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:34:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:34:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:34:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:29:07 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów w obrębach ewidencyjnych: Białków, Tuchola Żarska oraz Stara Woda oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu Anna Kalinowska
12:29:07 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska
12:21:06 Upublicznienie elementu informacja OSR.6220.7.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice z dnia 24.10.2022 r. Anna Kalinowska
11:25:20 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LIV/396/22 Joanna Daniłkiewicz
11:20:28 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik załącznik nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/395/22 Joanna Daniłkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony