ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:28:30 Upublicznienie elementu informacja Protokoły Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:39:22 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/396/22 Gabriela Hładkiewicz
13:38:35 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/395/22 Gabriela Hładkiewicz
13:37:43 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/394/22 Gabriela Hładkiewicz
13:36:59 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/393/22 Gabriela Hładkiewicz
13:36:11 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/392/22 Gabriela Hładkiewicz
13:34:23 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Wyniki głosowania - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/391/22 Gabriela Hładkiewicz
12:38:34 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w stosunku do posiadanej bazy dydaktycznej Gminy Lubsko.
(widoczna do 2027-01-01 00:00:00)
Anna Kalinowska
12:35:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów w obrębach ewidencyjnych Anna Kalinowska
12:34:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. 4 - Nazwa elementu do którego przynależy: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony