ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:33:14 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie MGOPS 10.11.2022 Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:39 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego gminy Lubsko w 2022 r. Anna Kalinowska
13:32:10 Edycja elementu załącznik do informacji Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego gminy Lubsko w 2022 r. Anna Kalinowska
13:29:37 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 137/z/2022 Anna Kalinowska
13:28:12 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 136/z/2022 Anna Kalinowska
13:25:40 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 134/z/2022 Anna Kalinowska
13:25:37 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 135/z/2022 Anna Kalinowska
13:23:15 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego gminy Lubsko w 2022 r. Anna Kalinowska
12:58:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsca odpoczynku- tężnia hybrydowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 14/19 obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego.
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00 do 2022-12-13 00:00:00)
Magdalena Gwoździńska-Gawron
11:57:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 28 listopada 2022 r. znak GKO.6220.19.2022 r. dot. wydania postanowienia nakładającego na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 7/1, 27, 325, 264/2, 259/2, 258/1, 257/1, 253/2, 230/1, 222/2 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 155 MW”. Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony