ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:39 Upublicznienie elementu informacja Informacja o pozytywnym wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19.07.2021r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Lubsku
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-08-03 00:00:00)
Milena Małachowska
14:04:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubsko za II kwartał 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubsko Sebastian Górski
12:32:48 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-10-22 00:00:00)
Iwona Poszwa
12:32:20 Deaktywacja elementu informacja Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku
(widoczna od 2021-08-27 00:00:00 do 2021-10-22 00:00:00)
Iwona Poszwa
12:28:52 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku
(widoczna od 2021-08-27 00:00:00 do 2021-10-22 00:00:00)
Iwona Poszwa

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:24:33 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączem PE dn 25 mm, na działkach o nr ewid.: 348/23, 62/2, 348/16, 348/8, 53/7, 53/4, 326/2, obręb 0005, położonych w Lubsku. Anna Kalinowska
13:34:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 26.07.2021 r. znak GKO.6220.3.2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 70/5, 71, 72 w obrębie Dąbrowa, gmina Lubsko". Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:37 Upublicznienie elementu informacja OTWARTY KONKURS OFERT Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:09 Edycja elementu informacja Punkt Informacyjno Konsultacyjny Anna Kalinowska
09:26:52 Upublicznienie elementu informacja Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2021
(widoczna do 2021-07-31 00:00:00)
Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony