ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:50 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie miejsca odpoczynku- tężnia hybrydowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce o numerze ewidencyjnym 14/19 obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego. Anna Kalinowska
11:21:48 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Anna Kalinowska
10:18:10 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie miejsca odpoczynku- tężnia hybrydowa wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 14/5, 14/11, 14/19 obręb 0006, położonych w Lubsku przy ul. Słowackiego. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:58 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za III kw. 2022 Anna Kalinowska
12:20:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały Sejmiku - obszar lubuski - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Anna Kalinowska
12:11:25 Upublicznienie elementu informacja Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18 Anna Kalinowska
07:47:16 Edycja elementu informacja Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2022-11-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:00:37 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach
(widoczna do 2022-11-22 00:00:00)
Anna Kalinowska
12:30:10 Edycja elementu informacja Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego Anna Kalinowska
12:20:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 07.11.2022 r., znak GKO.6220.8.2022 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 kV zlokalizowanej na działkach nr ewid. 259/4, 256/2, 249/1, 250/1, 237/1, 235/1, 291/2 obręb Stara Woda, gmina Lubsko o mocy do 66 MW.” Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony