ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 24.06.2021 r. znak GKO.6220.22.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 49/1 obręb Białków, gmina Lubsko". Anna Kalinowska
11:32:35 Edycja elementu załącznik do informacji działka nr 348/3 o pow. 0,1846 ha położona w obr. 5 miasta Lubsko (przedłużenie ul. Jarzębinowej) - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje o pozytywnych wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2021r. na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych. Milena Małachowska
11:22:30 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.10.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:30 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.3.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.7.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.7.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.6.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.5.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.4.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska
11:22:29 Edycja elementu Przetargi IGN.6840.11.2021
(widoczna od 2021-05-10 00:00:00)
Milena Małachowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony