ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:37 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 12, 11, 10/9, 10/6, 8/3, 9/3, 22/3 obręb 0002, położonych przy ul. Gdańskiej i ul. Paderewskiego w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:37 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 62/2, 348/23, 348/8, 53/16, 348/1, 53/4, 53/7, 349/25, 341/1, 326/2 obręb 0005 położonych przy ul. Witosa w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejących ulic, budowie chodników i miejsc postojowych dla samochodów, budowie kanalizacji deszczowej,przebudowie kolizji,przebudowie oświetlenia drogowego,budowie ciągów pieszo-jezdnych na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 171/1, 246, 127, 200, 126/4, 169, 126/3, 230/2, 230/1 i 242 obręb 0003, w Lubsku. Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku handlowo-usługowego oraz budowa budynku sanitariatów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.14/19, obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego. Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii Kablowej SN 15 kV oraz budowie stacji transformatorowej kompaktowej SN/nn typu KS 21-28z 20/630 - dla rozwoju sieci SN w m. Lubsko na dziatkach ewidencyjnie oznaczonych nr 60, 87, 101/8, 101/9, 102, 103, 106, 121/6, 121/13, 121/14, 17011, 171, 204/5, obręb 0004, miasto Lubsko. Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania domów jednorodzinnych w m. Nowiniec, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 884, 886/4, 886/5, 886/6, 88617, 886/8, 886/9, 886/10, 886/11, 886/12, 886/13, 886/14, 886/15, 886/16, 886/17,886/19,886/20, 886/21,886/22,886/23 obręb Białków, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:17:36 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi na przedszkole i żłobek, na działce o nr ewid. Anna Kalinowska
13:17:35 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego po byłych PGR-ach w Dłużku na Centrum Kultury i Dziedzictwa Regionalnego w Dłużku na działkach o nr ewid. 422, 423/1, 423/2 i 361/2, obręb Dłużek, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:17:35 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia śr. 90 PE wraz z przyłączem śr. 32 do zakładu produkcyjnego, na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony