ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treśc - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii Kablowej SN 15 kV oraz budowie stacji transformatorowej kompaktowej SN/nn typu KS 21-28z 20/630 - dla rozwoju sieci SN w m. Lubsko na dziatkach ewidencyjnie oznaczonych nr 60, 87, 101/8, 101/9, 102, 103, 106, 121/6, 121/13, 121/14, 17011, 171, 204/5, obręb 0004, miasto Lubsko. Sebastian Górski
14:31:52 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii Kablowej SN 15 kV oraz budowie stacji transformatorowej kompaktowej SN/nn typu KS 21-28z 20/630 - dla rozwoju sieci SN w m. Lubsko na dziatkach ewidencyjnie oznaczonych nr 60, 87, 101/8, 101/9, 102, 103, 106, 121/6, 121/13, 121/14, 17011, 171, 204/5, obręb 0004, miasto Lubsko. Sebastian Górski
12:31:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji GKO.6220.29.2020 Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
12:31:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji GKO.6220.29.2020 Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. stron postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
12:31:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
12:28:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 01.07.2021 r. znak GKO.6220.29.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:59 Edycja elementu informacja Dane informacyjne Anna Kalinowska
11:43:01 Edycja elementu informacja Dane informacyjne Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:25:57 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/206/20 Anna Kalinowska
15:25:40 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIII/263/21 Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony