ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:31 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 68/z/2021 Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2021-07-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 02.07.2021 r. znak GKO.6220.40.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.307/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
13:23:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 02.07.2021 r. znak GKO.6220.40.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.307/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
13:23:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 02.07.2021 r. znak GKO.6220.40.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.307/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
13:22:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 02.07.2021 r. znak GKO.6220.40.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid.307/2 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski
12:57:58 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku handlowo-usługowego oraz budowa budynku sanitariatów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.14/19, obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego. Sebastian Górski
12:38:34 Upublicznienie elementu informacja Gminny Komisarz Spisowy w Lubsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Sebastian Górski
10:13:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Sebastian Górski
10:13:15 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku handlowo-usługowego oraz budowa budynku sanitariat6w na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 0 nr ewid.14/19, obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego. Sebastian Górski
10:10:50 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 18.06.2021 r. znak GKO.6220.26.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 80/1 obręb Białków, gmina Lubsko". Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony