ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego w m. Bialków, na działkach o nr ewid. 394 i 180/3, obręb 0001 położonych w m. Białków, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii średniego napięcia SN-15 kV w m. Górzyn, Gmina Lubsko na działkach o numerach ewidencyjnych: 585, 586, 1069, 1671/7, 1722/1, 1672, 1722/4, 1669/3,1671/4, 1671/5, 1671/6,1722/2, 1722/3, 309/2, obręb 0008. Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie basenu pływacko - rekreacyjnego z zapleczem technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 14/19, obręb 0006, położonej w Lubsku przy ul. Słowackiego. Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8 +005 w m. Górzyn, Gmina Lubsko, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1082, 1049, 1199, 1081, 1168, 1051 . Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Lubsku - ul. Budowlanych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 131 i 113, obręb 0008. Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Lutol, na działkach o numerach ewidencyjnych: 37, 258 i 506, obręb 0010, położonych w m. Lutol, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająjcej na budowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Białków, gm. Lubsko na działkach oznaczonych ewidencyjne nr 221/5, 221/6, 222/5, 406, 407,220/2, 220/1 obręb 0001 Białkó, gm. Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania zmiany decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN·15 kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową 15/0, 4kV zasilająlcych projektowaną elektrownią fotowoltaiczną "Górzyn 2, na działkach o numerach ewidencyjnych: 640/9, 640/8, 1078, 1633, 1199, 1081 , 1753/1 , obręb 0008, położonych w m. Górzyn, Gmina Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 9/2021 z dnia 21 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową 15/0, 4kV zasilających projektowaną elektrownię fotowoltaiczną Górzyn 2 Anna Kalinowska
13:28:21 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Lubsko ul. Baśniowa, ul. Parkowa, na działkach oznaczonych ewidencyjne nr 532,345,225,369/1,365/8,365/7,368/2,371/2,465, 344 obręb 0003 m. Lubsko. Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony