ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:09:52 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie SK.2110.1.2022 Sebastian Górski
10:25:50 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 232, obręb 2 m. Lubsko)
(widoczna od 2022-07-14 00:00:00 do 2022-08-04 00:00:00)
Marta Słowińska
09:53:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 14.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną.” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 14.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną.” Sebastian Górski
09:52:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 14.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną.” Sebastian Górski
09:44:53 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik treść - Nazwa elementu do którego przynależy: 86/z/2022 Sebastian Górski
09:43:51 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 86/z/2022 Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:05:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 13.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną”; - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 13.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną”; Sebastian Górski
11:04:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 13.07.2022 r., znak GKO.6220.10.2022 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, magazynami energii oraz GPZ/GPO o mocy do 110 KV, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 381, 374/1, 369/4, 354/3, 111/1, 98/2, 82/1, 76/1 obręb Białków, gmina Lubsko o mocy do 168 MW wraz infrastrukturą techniczną”; Sebastian Górski

Zmiany z dnia: 2022-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Tabela II Karta kąpieliska aktualizacja 12.07.2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja kąpielisk - 2022 Sebastian Górski
14:06:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12 lipca 2022 r. znak GKO.6220.43.2020 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 30/6, 30/10, 80/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną.” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 12 lipca 2022 r. znak GKO.6220.43.2020 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 30/6, 30/10, 80/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną.” Sebastian Górski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony