ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:24 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia w ramach zwiększenia potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o. o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa lubuskiego Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce oznaczonej ewidencyjne nr 14/19 obręb 0006 m. Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części pomieszczeń przedszkolnych na żłobek, na działce o nr ewid. 175/4, obręb 0005, położonej w Lubsku przy ul. Janusza Korczaka. Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Białków, Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii średniego napięcia SN w miejscowości Górzyn Anna Kalinowska
13:28:23 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Lubsko, dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8 + 005 w miejscowości Górzyn Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji po l egaj ącej na: budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyn ul. Parkowa, ul. Sosnowa, ul. Boczna, ul. Leśna, na działkach oznaczonych ewidencyjne nr 611/1, 1077/1 , 1076/1, 1075, 594/1 , 1069 obręb 0008 Górzyn, gm. Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji po l egaj ącej na: budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Lubsko ul. Budowlanych, na działkach oznaczonych ewidencyjne nr 131 ,113 obręb 0008 m. Lubsko. Anna Kalinowska
13:28:22 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Lutol, na działkach oznaczonych ewidencyjne nr 37, 258, 506 obręb 0010 Lutol, gm. Lubsko. Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony