ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:31 Upublicznienie elementu informacja Informacja o współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku Anna Kalinowska
11:30:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 17.05.2021 r. znak GKO.6220.1.2021 dot. wydania postanowienia podejmującego zawieszone postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 288/2, 285/1, 283/2, 293/2, 121/2, 153/1, 155/1, 209, 310, 312 obręb Stara Woda oraz 387, 388 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 65 MW wraz z infrastrukturą techniczną” Anna Kalinowska
09:30:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 17.05.2021r. znak GKO.6220.4.2021 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia ( lub nie ) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Starej Wodzie, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie na działkach o nr ewid. 104, 105/2, 106”. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:21:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 14.05.2021 r. znak GKO.6220.43.2020 dot. wydania postanowienia podejmującego zawieszone postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 30/6, 30/10, 80/1, 81/1, 85, 95/1, 97/1, 97/2, 98 obręb Tuchola Żarska, gmina Lubsko o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną”. Anna Kalinowska
12:21:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 14.05.2021 r. znak GKO.6220.42.2020 dot. wydania postanowienia podejmującego zawieszone postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 197/2, 176/3, 175/1, 172/1, 170/1, 169/2 obręb Tuchola Żarska, gm. Lubsko o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą techniczną”. Anna Kalinowska
11:22:55 Edycja elementu informacja „Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko”
(widoczna od 2021-05-14 00:00:00 do 2021-08-12 00:00:00)
Iwona Poszwa
11:20:31 Upublicznienie elementu informacja „Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko”
(widoczna od 2021-05-28 00:00:00 do 2021-08-12 00:00:00)
Iwona Poszwa

Zmiany z dnia: 2021-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:54 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 12, 11, 10/9, 10/6, 8/3, 9/3, 22/3 obręb 0002, położonych przy ul. Gdańskiej i ul. Paderewskiego w Lubsku. Anna Kalinowska
14:44:54 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) na działkach ewidencyjnie oznaczonych nr 62/2, 348/23, 348/8, 53/16, 348/1, 53/4, 53/7, 349/25, 341/1, 326/2 obręb 0005 położonych przy ul. Witosa w Lubsku. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2021-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej w Lubsku - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Lubsku VIII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Lubska oraz udzielonych odpowiedzi - 2021 rok Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony