ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:32 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Sebastian Górski
11:06:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko oraz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r Iwona Poszwa
11:04:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki do SIWZ do edycji - zmiana 26.11.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko oraz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r Iwona Poszwa
11:03:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami- zmiana 26.11.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko oraz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r Iwona Poszwa
10:52:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 26.11.2020 znak GKO.6220.22.2020 dot. wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 49/1 obręb Białków, gmina Lubsko". Anna Kalinowska
10:52:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 26.11.2020 r. znak GKO.6220.36.2020 r. dot. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Dłużek (obręb 0006) na działkach nr ewid. 351, 352, 353, 354, 355, 356/1, 358, 359, 610, 363, 366, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2020-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:08:10 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa
14:29:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 25.11.2020 r. znak GKO.6220.18.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 3 (PW )" o mocy do 16 MWAC, na działkach ozn. nr 47, 48, 49/3,49/5, 51, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 60/1, 61/2 i 119 obręb Mokra, gmina Lubsko. Anna Kalinowska
14:28:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 25.11.2020 r. znak GKO.6220.18.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej generatory Lubsko Północny Wschód 3 (PW)„ o mocy do 16 MWAC, na działkach ozn. nr 47, 48, 49/3,49/5, 51, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 60/1, 61/2 i 119 obręb Mokra, gmina Lubsko Anna Kalinowska

Zmiany z dnia: 2020-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:03 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Lubska z dnia 24.11.2020 r. znak GKO.6220.40.2020 dot. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 307/2 obręb Białków, gmina Lubsko.” Anna Kalinowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony