ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: IGN.6840.30.2021

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gozdno, obręb Górzyn, gm. Lubsko

Ogłoszono dnia: 2021-12-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-01-19 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00050343/9

Cena wywoławcza

27.000,00 złotych

Wadium

3.000,00 złotych (ostateczny termin wpłaty 14.01.2022r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 124 o pow. 1,01 ha położona jest w miejscowości Gozdno, obr. Górzyn, gm. Lubsko, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i rolnych. Działka posiada kształt regularnego wielokąta jest nieogrodzona, zakrzaczona i zaśmiecona z pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Możliwość przyłączenia do sieci: wodnej i elektroenergetycznej. Bezpośredni dostęp z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem K – użytki kopalniane. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko ww. działka położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem B 17 MN z zapisem: istniejąca zabudowa mieszkalna. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych na terenie przedmiotowej działki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Małachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 13:35:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Małachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 13:36:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Małachowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 16:04:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
440 raz(y)