ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: IGN.6840.4.2020

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 348/12 położonej w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd od ul. Jarzębinowej)

Ogłoszono dnia: 2020-12-16 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-01-20 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00053601/7

Cena wywoławcza

52.000,00 złotych brutto (cena zawiera 23% VAT)
+ jednorazowa opłata za prawo służebności drogowej w niezmiennej kwocie 865,92 złotych

Wadium

5.000,00 złotych (termin wpłaty do 16.01.2021r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/12 o pow. 1003 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Małachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-16 12:05:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Małachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-16 12:17:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Małachowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 11:08:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)