ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: IGN.6840.31.2020Drukuj informację Przetarg numer: IGN.6840.31.2020

Szczegóły informacji

Przetarg numer: IGN.6840.31.2020

Ogłaszający: Burmistrz Lubska

Rodzaj: sprzedaż

Dotyczy: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 165/2 położonej w obrębie 0004 miasta Lubsko (wjazd od ul. Reja)

Ogłoszono dnia: 2020-12-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-01-18 10:20:00

Miejsce

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68 - 300 Lubsko

Księga wieczysta

ZG1R/00054424/9

Cena wywoławcza

45.000,00 złotych

Wadium

4.000,00 złotych (termin wpłaty do 14.01.2021r.)

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 165/2 o pow. 998 m2 położona jest w obrębie 0004 miasta Lubsko (dostęp do działki z ulicy Reja poprzez działkę nr 164 – gminną drogę wewnętrzną), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi. Działka ma kształt nieforemny jest nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, w zachodniej części zadrzewiona. Teren płaski. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazu ziemnego . Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 29 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U2 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi nieuciążliwe, generujące ruch kołowy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054424/9. W dziale III księgi wieczystej znajduje się zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością (służebność gruntowa na czas nieokreślony, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 163/2 i 165/2 o łącznej pow. 0.1204 ha pasem ziemi o szerokości 6.00 mb i długości 20,20 mb, przebiegającym przy granicy działek nr 163/1 i 164 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela zabudowanej działki nr 162/1). Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Dodatkowo przy sprzedaży ww. nieruchomość zostanie obciążona prawem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr 158.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Małachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-07 12:48:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Małachowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-07 12:54:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Małachowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 11:06:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony