ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Czyste powietrze - wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Dodatek mieszkaniowy

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Rejestracja działalności gospodarczej

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Nadanie numeru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Rejestr Danych Kontaktowych

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych/Udostępnianie dokumentacji związanej z wydaniem dowodu osobistego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Wymeldowanie z pobytu stałego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Wymiana dowodu osobistego, uzyskanie dowodu osobistego w miejsce utraconego oraz pierwszy dowód osobisty

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Zameldowanie na pobyt czasowy

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Zameldowanie na pobyt stały.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

EWID. LUDNOŚCI - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Impreza masowa

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Karta Dużej Rodziny

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

USC - Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zgłoszenie zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego

USC - Zmiana nazwiska lub imienia.

Urząd Stanu Cywilnego

USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Urząd Stanu Cywilnego

USC – Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego).

Urząd Stanu Cywilnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Uzyskanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

WYBORY - Dopisanie do spisu wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

WYBORY - Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

WYBORY - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zasiłek dla opiekuna

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Wydział Organizacyjny

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zbiórki publiczne.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Zwrot kształcenia młodocianych pracowników

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych