Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 10:59:33

Termin załatwienia

nie przekraczający 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

B. Sówka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Lubsku

Telefon kontaktowy

68 457 62 18

Sposób załatwienia

1. Rozpatrywanie celowości realizacji określonego zadania publicznego -Wydział 
2. Przedstawienie do akceptacji dla Burmistrza podjętej propozycji rozpatrzonej oferty – Wydział 
3. Informacja o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informacja dla składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego. – Burmistrz Lubska.

Miejsce odbioru

ul. Powstańców Wielkopolskich 3


Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko

Wymagane Dokumenty

Aktualny druk ustawowy oferty wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w  sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Czas realizacji

nie przekraczający 2 miesięcy

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Oferty z własnej inicjatywy mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
- Podmiot składa ofertę wg ustawowego druku.
Ofertę należy wypełnić czytelnie ( maszynowo, komputerowo lub pisemnie). Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W przypadku gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „ nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowej. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

Podstawa prawna

- art. 12  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
- § 5 pkt. 5 Uchwały Nr XIV / 104/ 07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2008 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WSS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 12:31:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 10:59:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 10:45:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7207 raz(y)