ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.Drukuj informacjęSprawa: USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Szczegóły informacji

USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:22:07

Termin załatwienia

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie.
 2. Kartę urodzenia przekazują, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 3. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 4. Odpis aktu urodzenia wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

 1. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
  1. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 2. Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 3. Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
  1. obecność obojga rodziców,
  2. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 4. Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 5. Dla dziecka gdy matka jest wdową :
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Czas realizacji

Akt stanu cywilnego sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zdarzenia powodującego sporządzenie aktu, chyba, że ustawa dopuszcza możliwość sporządzenia aktu stanu cywilnego w innym terminie.
 

Opłaty

Zgłoszenia urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Uwagi

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.
 2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
  1. ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 4. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.
 
Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 194).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D. Michalik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Michalik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 11:01:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:22:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:19:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony