ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote GodyDrukuj informacjęSprawa: USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Szczegóły informacji

USC – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2019-02-07 11:26:44

Termin załatwienia

O nadaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku powiadomi jubilatów o terminie i miejscu uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymują małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Lubuskiego. Wojewoda występuje do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
 
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Gminie Lubsko jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Lubska za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku.
 
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin za zgodą jubilatów.
 
Zgłoszenia można dokonać:
  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku, pok. 13 i 14, I piętro, ul. Plac Wolności 1, Ratusz,
  •  listownie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
  • elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@lubsko.pl
podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Gminie Lubsko, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Czas realizacji

Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 
Informacje dotyczące jubilatów i daty zawarcia małżeństwa zostaną przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. celem sporządzenia przez Wojewodę Lubuskiego wniosku o nadanie jubilatom medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i przekazanie go do Kancelarii Prezydenta RP.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-07 11:26:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-07 11:26:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony