ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.Drukuj informacjęSprawa: USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Szczegóły informacji

USC - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:21:14

Termin załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje bez względnej zwłoki, w przypadku wprowadzonych danych potrzebnych do zaświadczenia w systemie.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

- przyjęcie wniosku,
- wydanie zaświadczenia
 

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

Wypełniony formularz (druk) podania oraz:
- dowód osobisty (do wglądu),
- podpisane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wskazanie  USC sporządzenia aktów stanu cywilnego,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy wskazać:
- USC sporządzenia aktu małżeństwa,
- USC sporządzenia  akt zgonu współmałżonka.
 

Czas realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje po zgromadzeniu dokumentacji umożliwiającej sporządzenie zapewnienia i jego podpisaniu..
 

Opłaty

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007r. pobierane są przez USC opłaty skarbowe w następujących wysokościach:
 
zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.
 
- opłatę skarbową należy dokonać na adres i konto:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
 
PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
 
-  bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku,
-  w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wlkp.3.

Tryb odwoławczy

Brak
 

Uwagi

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.
Wniosek o wydanie w/w zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika USC. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy..
Odmowa zaświadczenia następuje wtedy, gdy osoba, której ono dotyczy:
- jest małoletnia,
- pozostaje w ważnym związku małżeńskim lub gdy zachodzą inne przeszkody wymienione w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1546 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
E. Bobińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 10:25:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:21:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony