ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYBORY - Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkaniaDrukuj informacjęSprawa: WYBORY - Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Szczegóły informacji

WYBORY - Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2015-04-17 12:23:46

Termin załatwienia

Wnioski można składać przez cały rok.

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Telefon kontaktowy

68 4576105

Sposób załatwienia

W urzędzie:
Wydanie decyzji administracyjnej.
 
Przez internet (ePuap):

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Lubsku

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (w załączeniu).
2. Pisemna deklaracja (w załączeniu).
3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Czas realizacji

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Żarach za pośrednictwem Burmistrza Lubska w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.
 
 1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.
 3. Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.
 4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
 5. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały lub w której został wpisany na własny wniosek, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
 6. Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.
 7. Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Lubsku.
 8. Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-17 12:15:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-17 12:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:39:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony