ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowegoDrukuj informacjęSprawa: EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Szczegóły informacji

EWID. LUDNOŚCI - Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2014-07-04 10:30:59

Termin załatwienia

-

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Telefon kontaktowy

68 457 61 04

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Wymagane Dokumenty

- wniosek ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania przez osobę objętą wnioskiem lub wskazaniem bezprawności dokonanego zameldowania. Należy podać aktualny adres miejsca pobytu osoby, której dotyczy podanie lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem takim może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
- oryginały innych dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z dokonanej przez komornika eksmisji z lokalu, itp.).

Czas realizacji

- do 1 miesiąca,
- do 2 miesięcy w spawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty

- 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji;
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego  za pośrednictwem  Burmistrza Lubska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Zgodnie z art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Miejsce pobytu stałego danej osoby to miejsce, w którym osoba ta stale realizuje swoje podstawowe czynności życiowe, mieszka, nocuje, spożywa posiłki, przyjmuje korespondencję. Ewidencja ludności służy wyłącznie zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osoby, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu prawnego. Nie rozstrzyga zatem ani o prawie do lokalu, ani o uprawnieniu do przebywaniu w nim.  
Przegląd orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach o zameldowanie:
 
O kwalifikacji pobytu przesądza możliwość ustalenia, że osoba tam mieszka, nocuje, przygotowuje posiłki, przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję. Problemy mieszkaniowe, spory rodzinne, kwestie własnościowe, a więc okoliczności powoływane przez strony postępowania administracyjnego w toku postępowań administracyjnych są bez znaczenia w postępowaniu meldunkowym. Sprawy meldunkowe należące do kategorii zagadnień ze sfery prawa administracyjnego służą tym samym wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego i nie mają wobec tego żadnego związku z ustaleniem uprawnień (prawa) do lokalu, czy też z ewentualnymi roszczeniami majątkowymi.
Opuszczenie lokalu ma charakter trwały i dobrowolny, gdy osoba fizycznie prze przebywa w lokalu mieszkalnym, w którym poprzednio miała zorganizowane centrum życiowe oraz, gdy nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017.1257)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016.1827 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Urban
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Urban
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-04 10:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
S. Urban
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-04 10:30:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
S. Urban
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:40:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony