ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenie na sprzedaż alkoholuDrukuj informacjęSprawa: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Szczegóły informacji

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2012-07-26 14:32:58

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Telefon kontaktowy

68 457 61 02

Sposób załatwienia

 • Wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje upoważniony pracownik UM w Lubsku.
 • Postanowienie wydaje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 •  Decyzję wydaje Burmistrz Lubska.

Miejsce odbioru

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Wymagane Dokumenty

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – bezzwłocznie
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. miesiąca

Opłaty

• Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:
 
OPŁATA
DOT. ZEZWOLEŃ
OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:
525 zł
   do 4,5%     alkoholu oraz piwo
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł
 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł
powyżej 18% alkoholu
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
 1,4% wartości sprzedaży
   do 4,5%     alkoholu oraz piwo
 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    
 1,4% wartości sprzedaży
   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)
 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
  2,7% wartości sprzedaży
powyżej 18% alkoholu
 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy 3 ratalne opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej  wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
• Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:
                              OPŁATA                                      1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe
DOT. ZEZWOLEŃ
43,75 zł
do 4,5% alkoholu oraz piwo
43,75 zł
4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
175 zł
powyżej 18% alkoholu
 
• Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:
                           OPŁATA                                      naliczana do wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
DOT. ZEZWOLEŃ
1,4%
do 4,5% alkoholu oraz piwo
1,4%
4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
2,7%
powyżej 18% alkoholu
 
• Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku   42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
• 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika
• 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
• 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek gminy bądź w kasie urzędu.
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Burmistrza Lubska.

Uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim. Niezłożenie oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia.
 
 •  Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 •  Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Okres ważności zezwoleń:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata (gastronomia) i nie krótszy niż 2 lata (detal).
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Urban
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Urban
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-26 14:26:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-26 14:32:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-03 13:26:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony