ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnegoDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

Szczegóły informacji

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 11:17:29

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3

Telefon kontaktowy

68 457 62 65 / 68 457 62 64 / 68 457 62 63

Sposób załatwienia

Opracowuje: Wydział Spraw Społecznych  , ul. Powstańców Wlkp. 3 , pok. nr 1
Akceptuje: Naczelnik Wydziału 
Decyzję zatwierdza: Burmistrz Lubska lub upoważniony pracownik UM w Lubsku.
 
W urzędzie:
Sprawdzenie i przyjęcie wniosku i załączników.
 
Przez internet:

Miejsce odbioru

ul. Powstańców Wielkopolskich 3


Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko

Wymagane Dokumenty

1) wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
2) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
4) dokument potwierdzający wiek w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat,
5) orzeczenie dotyczące niepełnosprawności:
a) orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczące dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia wydane w trybie określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo
b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, co oznacza dokumenty orzekające o:
- niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitej niezdolności do pracy orzeczonej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaliczenie do II grupy inwalidów, albo
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co oznacza dokumenty orzekające o :
- niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- zaliczeniu do I grupy inwalidów,
– dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Lubsko w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Czas realizacji

niezwłocznie
 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7,  65-048 Zielona Góra)  za pośrednictwem Burmistrza Lubska w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podstawa prawna

–   ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U.  z 2015r., poz. 114 ze zm.),
–   ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WSS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-02 10:36:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 11:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09 08:56:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony